Katedra za

Računarstvo i informatiku

 

 

369. Pavle Cvejović, 1068/2022, I smer
Analiza karakteristika biblioteke React.js
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Filip Marić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 25.10.2023.datum odluke NNV: 22.12.2023.

368. Vladana Đorđević, 1092/2019, I smer
Prepoznavanje bezbednosnih napada na računarski sistem primenom mašinskog učenja
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Milena Vujošević Janičić, Jovana Kovačević
Prijavadatum: 11.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

367. Aleksa Kojadinović, 1021/2021, I smer
Arhitektura i dizajn veb platforme za upravljanje korisničkim žalbama i zahtevima
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Aleksandar Kartelj, Saša Malkov
Prijavadatum: 12.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

366. Petar Milikić, 1032/2021, R smer
Paralelni algoritmi za rešavanje problema bojenja grafova
mentor: Vesna Marinković    komisija: Filip Marić, Mirko Spasić
Prijavadatum: 12.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

365. Milan Kocić, 1037/2021, R smer
Strukture podataka za efikasno rešavanje problema prethodnika elementa
mentor: Vesna Marinković    komisija: Filip Marić, Mirko Spasić
Prijavadatum: 15.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

364. Dijana Alanović, 1040/2021, R smer
Kombinovanje egzaktnih algoritama i algoritama lokalne pretrage u SAT i SMT rešavačima
mentor: Milan Banković    komisija: Predrag Janičić, Vesna Marinković
Prijavadatum: 14.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

363. Luka Đorović, 1029/2021, R smer
Analiza slučajeva upotrebe relacionih i kolonski orijentisanih nerelacionih baza podataka
mentor: Saša Malkov    komisija: Nenad Mitić, Ivana Tomašević
Prijavadatum: 15.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

362. Uroš Ševkušić, 1011/2022, R smer
Nalaženje Hamiltonovog puta u grafovima u obliku dvodimenzionalne mreže i slova L, C, F i E
mentor: Mirko Spasić    komisija: Filip Marić, Vesna Marinković
Prijavadatum: 17.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

361. Dragana Pejić, 1071/2021, R smer
Generisanje dokaza nezadovoljivosti u SMT rešavačima
mentor: Milan Banković    komisija: Filip Marić, Sana Stojanović Đurđević
Prijavadatum: 18.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.
Izveštajdatum: 19.09.2023.
Radodbrana: 29.09.2023.ocena: 10

360. Milica Radojičić, 1043/2021, I smer
Automatizacija pravljenja relacione baze podataka na osnovu tabelarnih podataka
mentor: Saša Malkov    komisija: Nenad Mitić, Vesna Marinković
Prijavadatum: 29.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

359. Milica Simić, 1023/2021, I smer
Klasterovanje podataka dobijenih tehnikama prostorne transkriptomike
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Mladen Nikolić, Vladimir Kovačević
Prijavadatum: 29.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.
Izveštajdatum: 20.09.2023.
Radocena: 10

358. Marijana Miljić, 1042/2021, R smer
Pronalaženje regulatornih motiva u skupu nukleotidnih sekvenci - elektronska lekcija
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Mirjana Maljković, Aleksandar Veljković
Prijavadatum: 29.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.
Izveštajdatum: 05.09.2023.
Radocena: 10

357. Milica Galjak, 1071/2020, R smer
Automatsko testiranje mobilnih aplikacija
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Vesna Marinković, Ivan Čukić
Prijavadatum: 29.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.
Izveštajdatum: 28.08.2023.
Radodbrana: 08.09.2023.ocena: 10

356. Nemanja Živanović, 1056/2021, I smer
Genetski algoritam za rešavanje problema minimalnog dominirajućeg skupa
mentor: Nina Radojičić Matić    komisija: Milena Vujošević Janičić, Vesna Marinković
Prijavadatum: 29.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

355. Marija Katić, 1022/2020, R smer
Rešavanje problema p-hab medijane neograničenih kapaciteta sa višestrukim alokacijama metodom promenljivih okolina
mentor: Stefan Mišković    komisija: Miroslav Marić, Nina Radojičić Matić
Prijavadatum: 29.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

354. Lazar Čeliković, 1063/2021, I smer
Upravljanje razvojem mobilnih aplikacija sa fokusom na performanse i kvalitet
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Aleksandar Kartelj, Staša Vujičić Stanković
Prijavadatum: 29.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

353. Natalija Drašković, 1026/2020, R smer
Pronalaženje perioda najmanje aktivnosti procesora u okruženju oblaka primenom metoda analize vremenskih serija
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Bojana Milošević
Prijavadatum: 29.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

352. Bojana Jošić, 1016/2021, R smer
Razvoj aplikacije za analizu i vizuelizaciju podataka o protein-protein interakcijama
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Mirjana Maljković, Vladimir Perović
Prijavadatum: 31.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.
Izveštajdatum: 15.09.2023.
Radocena: 10

351. Nikola Šćepančević, 1048/2022, R smer
Migracija baze podataka Biblioteke Matematičkog fakulteta
mentor: Saša Malkov    komisija: Nenad Mitić, Mirjana Maljković
Prijavadatum: 31.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

350. Irena Vasiljević, 1018/2021, R smer
Oblikovanje i razvoj biblioteke za pronalaženje regulatornih motiva za Wafl
mentor: Saša Malkov    komisija: Jovana Kovačević, Ivan Čukić
Prijavadatum: 31.05.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

349. Marija Lakić, 1059/2021, I smer
Održavanje konzistentnosti mikroservisne aplikacije pomoću Saga obrasca za projektovanje
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Saša Malkov, Ivan Čukić
Prijavadatum: 05.06.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

348. Vladan Kovačević, 1013/2021, R smer
Primena metode LRPu analizi modela za prepoznavanje modifikovanih lica
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Jovana Kovačević, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 05.06.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

347. Marija Erić, 1033/2021, I smer
Trodimenzionalna rekonstrukcija objekata na osnovu više pogleda
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Jovana Kovačević, Mirjana Maljković
Prijavadatum: 05.06.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

346. Milena Stojić, 1024/2021, I smer
Razvoj aplikacije za analizu poravnanja proteina predstavljenih strukturnim alfabetom Proteinski blokovi
mentor: Mirjana Maljković    komisija: Nenad Mitić, Jovana Kovačević
Prijavadatum: 05.06.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

345. Sanela Numanović, 1124/2021, R smer
Poređenje performansi MongoDB i PostgreSQL
mentor: Ivana Tomašević    komisija: Nenad Mitić, Saša Malkov
Prijavadatum: 05.06.2023.datum odluke NNV: 23.06.2023.

344. Luka Vujčić, 1015/2021, I smer
Unapređenje API-ja modernih veb aplikacija kroz upotrebu GraphQL
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Mladen Nikolić, Ivan Čukić
Prijavadatum: 24.04.2023.datum odluke NNV: 19.05.2023.

343. Ana Petrović, 1073/2020, I smer
Testiranje funkcionalnih programa na primeru aplikacije koja koristi jezike Elm i Eliksir
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Ivan Čukić
Prijavadatum: 10.05.2023.datum odluke NNV: 19.05.2023.
Izveštajdatum: 22.08.2023.
Radodbrana: 08.09.2023.ocena: 10

342. Božidar Mitrović, 1041/2021 , I smer
Analiza poboljšanja performansi NodeJS aplikacije prilikom korišćenja balansiranja opterećenja i keširanja
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Filip Marić, Milan Banković
Prijavadatum: 01.05.2023.datum odluke NNV: 19.05.2023.

341. Miloš Miković, 1050/2020 , I smer
Algoritmi za rešavanje problema najkraće zajedničke nadniske
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Stefan Mišković
Prijavadatum: 06.05.2023.datum odluke NNV: 19.05.2023.

340. Stefan Lazović, 1094/2019, I smer
Implementacija decentralizovanog tržišta nezamenjivih tokena u industriji video igara
mentor: Saša Malkov    komisija: Ivan Čukić, Aleksandar Veljković
Prijavadatum: 05.05.2023.datum odluke NNV: 19.05.2023.

339. Zorana Gajić, 1091/2019, I smer
Savremeni alati za prikupljanje podataka sa veb-stranica
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Vesna Marinković, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 10.05.2023.datum odluke NNV: 19.05.2023.
Izveštajdatum: 19.08.2023.
Radodbrana: 08.09.2023.ocena: 10

338. Vladimir Batoćanin, 1068/2021, I smer
Unapređenje algoritma ClearGrasp primenom filtera za odsjaj transparentnih objekata
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Mladen Nikolić, Ivan Čukić
Prijavadatum: 09.05.2023.datum odluke NNV: 19.05.2023.

337. Kosta Grujčić, 1012/2021, I smer
Primena neuronskih polja zračenja u renderovanju
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Jovana Kovačević, Mirjana Maljković
Prijavadatum: 09.04.2023.datum odluke NNV: 21.04.2023.

336. Tamara Ivanović, 1108/2020, I smer
Imlementacija upravljača za digitalnu televiziju korišćenjem platforme Android
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 29.03.2023.datum odluke NNV: 21.04.2023.
Izveštajdatum: 20.08.2023.
Radodbrana: 08.09.2023.ocena: 10

335. Nikola Perić, 1096/2021, I smer
Alat za generisanje i prikaz razlika u pokrivenosti koda testovima
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Mirko Spasić
Prijavadatum: 09.03.2023.datum odluke NNV: 21.04.2023.
Izveštajdatum: 24.08.2023.
Radodbrana: 29.09.2023.ocena: 10

334. Nikolina Kuprešanin, 1005/2021, R smer
Problemi stabilnog obučavanja generativnih suparničkih mreža
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Jovana Kovačević, Mirjana Maljković
Prijavadatum: 04.03.2023.datum odluke NNV: 21.04.2023.

333. Petar Zečević, 1046/2020, I smer
Optimizacioni algoritam za rešavanje problema rasporeda časova na fakultetima
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Filip Marić, Miljan Knežević
Prijavadatum: 23.01.2023.datum odluke NNV: 24.02.2023.

332. Vladimir Vuksanović, 1006/2021, I smer
Unapređenje infrastrukture LLVM čuvanjem originalne lokacije pri debagovanju izdvojenog koda
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Mirko Spasić
Prijavadatum: 06.02.2023.datum odluke NNV: 24.02.2023.
Izveštajdatum: 24.08.2023.
Radodbrana: 15.09.2023.ocena: 10

331. Aleksandra Dotlić, 1077/2020, R smer
Implementacija aktor modela u razvoju sistema zasnovanih na mikroservisnoj arhitekturi
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Saša Malkov, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 13.10.2022.datum odluke NNV: 25.11.2022.

330. Nevena Vilotić, 1018/2020, R smer
Algoritam kvantne aproksimativne optimizacije za rešavanje problema maksimalnog reza u grafu
mentor: Miroslav Marić    komisija: Zorica Stanimirović, Nina Radojičić Matić
Prijavadatum*: 25.09.2022.datum odluke NNV: 25.11.2022.

329. Daniel Doža, 1098/2016, I smer
Razvijanje virtuelnog fajl sistema korišćenjem modula FUSE
mentor: Miroslav Marić    komisija: Filip Marić, Vladimir Kuzmanović
Prijavadatum*: 03.09.2022.datum odluke NNV: 23.09.2022.
Izveštajdatum: 26.09.2022.
Rad

328. Dušan Petrović, 1031/2021, I smer
Iscrtavanje geoprostornih podataka na uređajima sa operativnim sistemom Android
mentor: Vesna Marinković    komisija: Saša Malkov, Filip Marić
Prijavadatum*: 04.09.2022.datum odluke NNV: 23.09.2022.

327. Aleksandra Jovičić, 1088/2019, I smer
Razvoj alata za detekciju štetnih aminokiselinskih supstitucija u proteinima uključenim u nastanak kancera
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Mladen Nikolić, Branislava Gemović
Prijavadatum*: 09.08.2022.datum odluke NNV: 09.09.2022.
Izveštajdatum: 21.09.2022.
Radocena: 10

326. Filip Miljaković, 1040/2017, MR smer
Algoritmi za egzaktno i približno uparivanje šablona – elektronska lekcija
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Mirjana Maljković, Aleksandar Veljković
Prijavadatum*: 09.08.2022.datum odluke NNV: 09.09.2022.
Izveštajdatum: 19.09.2022.
Radocena: 10

325. Miloš Lončarević, 1034/2017, MR smer
Algoritmi za poravnanje bioloških sekvenci - elektronska lekcija
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Mirjana Maljković, Aleksandar Veljković
Prijavadatum*: 09.08.2022.datum odluke NNV: 09.09.2022.
Izveštajdatum: 19.09.2022.
Radocena: 10

324. Irena Blagojević, 1097/2017, I smer
Automatsko uklanjanje redundantnih testova
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Milan Banković
Prijavadatum: 03.08.2022.datum odluke NNV: 09.09.2022.
Izveštajdatum: 12.09.2022.
Radodbrana: 23.09.2022.ocena: 10

323. Tatjana Radovanović, 1103/2018, I smer
Matematički modeli za automatizovane stvaraoce tržišta
mentor: Vesna Marinković    komisija: Miodrag Živković, Aleksandar Veljković
Prijavadatum*: 01.07.2022.datum odluke NNV: 09.09.2022.

322. Miloš Martinović, 1120/2017
Kriptoanaliza šifre E0
mentor: Predrag Janičić    komisija: Miodrag Živković, Saša Malkov
Prijavadatum*: 16.06.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.

321. Đorđe Ćurković, 1062/2022
Upotreba korutina za obradu grešaka u C++-u
mentor: Ivan Čukić    komisija: Saša Malkov, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 10.06.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.

320. Nikola Katić, 1094/2017, I smer
Samokompilirajući prevodilac u okviru interaktivnog dokazivača teorema
mentor: Filip Marić    komisija: Milena Vujošević Janičić, Sana Stojanović Đurđević
Prijavadatum*: 08.06.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.

319. Nikola Grulović, 1112/2018
Tehnike augmentacije i kreiranja podataka za detekciju objekata
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Mladen Nikolić, Lester Faria
Prijavadatum*: 07.06.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.
Izveštajdatum: 21.09.2022.
Radodbrana: 28.09.2022.ocena: 10

318. Miloš Babić, 1126/2021
Analiza sklonosti objekata ka grupisanju
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Mirjana Maljković
Prijavadatum*: 07.06.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.

317. Andrijana Peković, 1120/2020
Konstrukcija metoda za određivanje profila ekspresije gena PBMC ćelija
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Mirjana Maljković
Prijavadatum*: 06.06.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.

316. Nikola Dimić, 1098/2019
Automatsko testiranje mikroservisnih aplikacija
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Saša Malkov, Filip Marić
Prijavadatum*: 01.06.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.
Izveštajdatum: 10.09.2022.
Radodbrana: 16.09.2022.ocena: 10

315. Srđan Lazarević, 1096/2018
UART kao medijum za komunikaciju između uređaja sa ugrađenim računarom
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Aleksandar Kartelj, Mirko Spasić
Prijavadatum*: 30.05.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.
Izveštajdatum: 01.09.2022.
Radodbrana: 08.09.2022.ocena: 10

314. Ognjen Plavšić, 1014/2019
Alat za statičku analizu i predlaganje izmena u C++ kodu
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Jelena Graovac
Prijavadatum*: 30.05.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.
Izveštajdatum: 11.09.2022.
Radodbrana: 23.09.2022.ocena: 10

313. Marko Spasić, 1014/2020
Paralelizacija tehnike iscrtavanja praćenjem zraka na platformi nVidia CUDA
mentor: Ivan Čukić    komisija: Saša Malkov, Vesna Marinković
Prijavadatum*: 29.05.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.

312. Rastko Đorđević, 1091/2017
Prilagođavanje modela mašinskog učenja promeni domena suparničkim treningom
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Jovana Kovačević, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 28.05.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.

311. Uroš Stegić, 1115/2019
Automatska žanrovska klasifikacija pesama tehnikama dubokog učenja
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Aleksandar Kartelj, Jovana Kovačević
Prijavadatum*: 24.05.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.

310. Nemanja Jelić, 1028/2019
Algoritmi za rešavanje grafovskog problema najšireg puta
mentor: Vesna Marinković    komisija: Filip Marić, Mirko Spasić
Prijavadatum*: 21.05.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.

309. Milana Kovačević, 1090/2017
Razvoj platforme za distribuirano izračunavanje u oblaku
mentor: Saša Malkov    komisija: Filip Marić, Ivan Čukić
Prijavadatum*: 17.05.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.

308. David Gavrilović, 1100/2019
Distribuirana obrada geoprostornih podataka
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Saša Malkov, Mirko Spasić
Prijavadatum*: 09.05.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.
Izveštajdatum: 10.09.2022.
Radodbrana: 08.09.2022.ocena: 10

307. Katarina Savičić, 1086/2020
Prepoznavanje visokorizičnih pacijenata obolelih od hipertrofične kardiomiopatije primenom metoda klasifikacije
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Mirjana Maljković
Prijavadatum*: 06.05.2022.datum odluke NNV: 24.06.2022.

306. Momir Adžemović
Predviđanje trajektorija više objekata na sceni
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Aleksandar Kartelj, Jovana Kovačević
Prijavadatum*: 26.04.2022.datum odluke NNV: 20.05.2022.

305. Matei Jon Stanču
Učenje autonomnog kretanja u igrama sa perspektivom iz prvog lica
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Jovana Kovačević, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 14.04.2022.datum odluke NNV: 20.05.2022.

304. Aleksandra Nikšić, 1093/2020, I smer
Algoritmi za uparivanje korisnika u video igrama
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Milan Banković
Prijavadatum*: 10.02.2022.datum odluke NNV: 25.02.2022.

303. Marko Veljković, 1096/2019, I smer
Kreiranje vidžeta u programskom jeziku Swift
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Mirko Spasić
Prijavadatum*: 01.02.2022.datum odluke NNV: 25.02.2022.
Izveštajdatum: 10.06.2022.
Radodbrana: 01.07.2022.ocena: 10

302. Jovan Dmitrović, 1094/2018, I smer
Implementacija prilagodljivog radiks- stabla u programskom jeziku Rust
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Vesna Marinković, Nina Radojičić Matić
Prijavadatum*: 14.01.2022.datum odluke NNV: 25.02.2022.
Izveštajdatum: 10.09.2022.
Radodbrana: 09.09.2022.ocena: 10

301. Jovana Rađenović, 1039/2020, 2MP smer
Rešavanje problema p-centra sa pouzdanom mrežom primenom metode promenljivih okolina
mentor: Stefan Mišković    komisija: Miroslav Marić, Nina Radojičić Matić
Prijavadatum*: 09.09.2021.datum odluke NNV: 24.09.2021.

300. Nevena Pantelić, 1074/2020, MR smer
Jangovi dijagrami slučajnih permutacija
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Vesna Marinković
Prijavadatum*: 07.09.2021.datum odluke NNV: 24.09.2021.

299. Kristina Miletić, 1082/2020, MR smer
Kriptoanaliza algoritma A5/1
mentor: Miodrag Živković    komisija: Saša Malkov, Mladen Nikolić
Prijavadatum*: 07.09.2021.datum odluke NNV: 24.09.2021.

298. Jovana Pavlović, 1065/2020, MR smer
Veliki lov na trinome
mentor: Miodrag Živković    komisija: Vesna Marinković, Stefan Mišković
Prijavadatum*: 30.08.2021.datum odluke NNV: 10.09.2021.

297. Aleksandra Divljaković, 1087/2020, MR smer
Prebrojavanje monotonih Bulovih funkcija
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Ivan Čukić
Prijavadatum*: 30.08.2021.datum odluke NNV: 10.09.2021.

296. Mirjana Stefanović, 1110/2020, MR smer
Superpermutacije
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Vesna Marinković
Prijavadatum*: 29.08.2021.datum odluke NNV: 10.09.2021.

295. Aleksa Milojević, 1095/2020, MR smer
Sortiranje pomoću transpozicija
mentor: Miodrag Živković    komisija: Saša Malkov, Stefan Mišković
Prijavadatum*: 29.08.2021.datum odluke NNV: 10.09.2021.

294. Jovana Ribać, 1045/2020, MR smer
Napad na generatore sa neuniformnim taktovanjem
mentor: Miodrag Živković    komisija: Saša Malkov, Stefan Mišković
Prijavadatum*: 29.08.2021.datum odluke NNV: 10.09.2021.

293. Boris Karanović, 1113/2020, I smer
Primena fazi logike u ugradnim uređajima na primeru automatizacije održavanja plastenika
mentor: Ivan Čukić    komisija: Vesna Marinković, Ivana Tomašević
Prijavadatum*: 27.08.2021.datum odluke NNV: 24.09.2021.

292. Aleksandar Milosavljević, 1094/2016, I smer
Razvoj okruženja ”Pure” za razvoj veb interfejsa
mentor: Saša Malkov    komisija: Aleksandar Kartelj, Ivan Čukić
Prijavadatum: 25.08.2021.datum odluke NNV: 10.09.2021.
Izveštajdatum: 21.09.2021.
Rad

291. Uroš Milenković, 1130/2015, I smer
Razvoj veb aplikacije u oblaku za upravljanje prevodima u višejezičnim aplikacijama
mentor: Saša Malkov    komisija: Jelena Graovac, Anđelka Zečević
Prijavadatum*: 25.08.2021.datum odluke NNV: 10.09.2017.
Izveštajdatum: 22.09.2021.
Rad

290. Lazar Vasović, 1011/2020, I smer
Skriveni Markovljevi modeli u bioinformatici – elektronska lekcija
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Nina Radojičić Matić, Aleksandar Veljković
Prijavadatum*: 24.08.2021.datum odluke NNV: 10.09.2021.
Izveštajdatum: 20.09.2021.
Rad

289. Dara Milojković, 1037/2020, I smer
Inteligentni digitalni sagovornik zasnovan na sekvencama sa mehanizmom pažnje
mentor: Jelena Graovac    komisija: Jovana Kovačević, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 05.07.2021.datum odluke NNV: 10.09.2021.
Izveštajdatum: 21.12.2021.
Rad

288. Jovana Nikolić, 1106/2019, I smer
Geografski informacioni sistem ArcGIS i njegova primena na Vebu
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Danijela Simić
Prijavadatum*: 30.06.2021.datum odluke NNV: 10.09.2021.
Izveštajdatum: 20.09.2021.
Rad

287. Jovana Pejkić, 1089/2020, I smer
Metoda uzajamnog filtriranja i primene u elektronskoj trgovini
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Nenad Mitić, Jelena Graovac
Prijavadatum*: 16.06.2021.datum odluke NNV: 10.09.2021.

286. Božica Kalinić, 013/2019, MR smer
Optimizacija izdvajanja i otklanjanja perspektive sa fotografija saobraćajnih znakova pomoću višeprocesorske ploče
mentor: Ivan Čukić    komisija: Saša Malkov, Bogdan Pavković
Prijavadatum*: 06.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.
Izveštajdatum: 11.09.2021.
Rad

285. Filip Lazić, 1101/2017, I smer
Optimizacija celovitog programa na kompajlerskoj infrastrukturi LLVM
mentor: Ivan Čukić    komisija: Milena Vujošević Janičić, Saša Malkov
Prijavadatum*: 06.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.

284. Kristina Stanojević, 1084/2017, I smer
Kriptoanaliza šifre KASUMI
mentor: Miodrag Živković    komisija: Saša Malkov, Nina Radojičić Matić
Prijavadatum: 07.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.

283. Pavle Gavrilović, 1045/2018, MR smer
Algoritmi za generisanje liste neizomorfnih grafova
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Vesna Marinković
Prijavadatum: 07.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.

282. Luka Kalinić, 1058/2018, MR smer
Algoritam A* i njegove modifikacije
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Ivan Čukić
Prijavadatum: 08.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.

281. Miloš Đurić, 1064/2020, MR smer
Rešavanje Rubikove kocke
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Stefan Mišković
Prijavadatum: 08.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.

280. Saša Bukurov, 1064/2015, I smer
Plavo-crveni hakenbuš
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Ivan Čukić
Prijavadatum: 08.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.
Izveštajdatum: 22.09.2021.
Rad

279. Teodora Macanović, 1085/2020, MR smer
Rotacioni napad na šifre ARX
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Saša Malkov
Prijavadatum: 08.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.

278. Tijana Nikčević, 1103/2019, I smer
Prebrojavanje grafičkih nizova
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Vesna Marinković
Prijavadatum: 08.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.
Izveštajdatum: 18.09.2021.
Rad

277. Gorana Vučić, 1095/2017, I smer
Algoritmi za generisanje minimalističkih Bulovih funkcija
mentor: Miodrag Živković    komisija: Nina Radojičić Matić, Stefan Mišković
Prijavadatum: 07.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.

276. David Šćepanović, 1040/2019, MR smer
Implementacija i evaluacija tehnike čuvanja parcijalne valuacije pri povratnim skokovima u okviru MiniSat SAT rešavača
mentor: Milan Banković    komisija: Predrag Janičić, Filip Marić
Prijavadatum: 07.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.
Izveštajdatum: 17.09.2021.
Rad

275. Filip Vidojević, 1004/2019, MR smer
Metode za fazi klasterovanje na kompleksnim mrežama
mentor: Miroslav Marić    komisija: Nina Radojičić Matić, Stefan Mišković
Prijavadatum*: 01.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.
Izveštajdatum: 17.09.2021.
Rad

274. Denis Aličić, 1093/2019, I smer
Rešavanje problema klasterovanja korišćenjem autoenkodera i metoda globalne optimizacije
mentor: Miroslav Marić    komisija: Mladen Nikolić, Nina Radojičić Matić
Prijavadatum: 05.06.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.
Izveštajdatum: 29.09.2021.
Rad

273. Miloš Arsić, 1052/2020, MR smer
Rad sa bazama podataka u programskom jeziku Pajton sa primenama u bioinformatici
mentor: Vesna Marinković    komisija: Jovana Kovačević, Nina Radojičić Matić
Prijavadatum*: 31.05.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.

272. Vojkan Cvijović, 1108/2017, I smer
Razvoj skalabilnih veb servisa na arhitekturi bez servera
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Saša Malkov
Prijavadatum*: 17.05.2021.datum odluke NNV: 18.06.2021.

271. Nenad Perišić, 1105/2019, I smer
Implementacija alata za preprocesiranje i određivanje rastojanja podataka
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 29.04.2021datum odluke NNV: 21.05.2021.

270. Jelena Mrdak, 1006/2020, I smer
Segmentacija i prepoznavanje teksta u rukom pisanim beleškama
mentor: Ivan Čukić    komisija: Saša Malkov, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 20. 4. 2021.datum odluke NNV: 21.05.2021.
Izveštajdatum: 07.09.2021.
Rad

269. Milan Jeremić, 1094/2015, I smer
Horizontalno skaliranje relacionih sistema za upravljanje bazama podataka
mentor: Saša Malkov    komisija: Nenad Mitić, Ivana Tomašević
Prijavadatum*: 26.04.2021.

268. Radmila Ninković, 1030/2018, I smer
Klasterovanje visokodimenzionih podataka
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Jovana Kovačević
Prijavadatum: 20.04.2021.datum odluke NNV: 21.05.2021.

267. Andrija Novaković, 1016/2021, I smer
P2P protokol za praćenje jedinstvenih kriptografski potpisanih entiteta
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Miodrag Živković, Saša Malkov
Prijavadatum*: 20.04.2021.datum odluke NNV: 21.05.2021.

266. Miloš Andrijašević, 1113/2017, P smer
Rešavanje problema nalaženja najbližeg suseda
mentor: Vesna Marinković    komisija: Filip Marić, Danijela Simić
Prijavadatum*: 12.04.2021.datum odluke NNV: 21.05.2021.

265. Miroslav Mišljenović, 1110/2018, I smer
Analiza sistema za neprekidnu integraciju i neprekidnu isporuku
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Saša Malkov, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 09.04.2021.datum odluke NNV: 23.04.2021.
Izveštajdatum: 15.09.2021.
Rad

264. Anđelka Milovanović, 1033/2020, I smer
Primena metoda mašinskog učenja za predviđanje potražnje automobilskih rezervnih delova
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Milan Banković
Prijavadatum*: 05.04.2021.datum odluke NNV: 23.04.2021.
Izveštajdatum: 09.09.2021.
Rad

263. Aleksandar Ranković, 1044/2020, I smer
Implementacija 2D pogona za razvoj video igara
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Predrag Janičić, Ivan Čukić
Prijavadatum*: 05.04.2021.datum odluke NNV: 23.04.2021.

262. Nikola Vuković, 1090/2020, I smer
Kreiranje složenih transakcija na Eterijum blokčejnu
mentor: Saša Malkov    komisija: Miodrag Živković, Aleksandar Veljković
Prijavadatum: 05.04.2021.datum odluke NNV: 21.05.2021.

261. Anja Ivanišević, 1104/2017, I smer
Rešavanje problema ispitivanja pripadnosti intervalima
mentor: Vesna Marinković    komisija: Miodrag Živković, Predrag Janičić
Prijavadatum*: 31.03.2021.datum odluke NNV: 23.04.2021.
Izveštajdatum: 14.09.2021.
Rad

260. Nikola Kovačević, 1104/2019, I smer
Učenje potkrepljivanjem sa distribuiranom arhitekturom
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Mladen Nikolić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 17.03.2021.datum odluke NNV: 21.05.2021.

259. Ivan Drecun, 1012/2019, R smer
Algoritmi za ispitivanje izomorfizma grafova
mentor: Filip Marić    komisija: Miodrag Živković, Vesna Marinković
Prijavadatum*: 17.03.2021.datum odluke NNV: 23.04.2021.
Izveštajdatum: 14.09.2021.
Rad

258. Nikola Sojčić, 1132/2015, I smer
Primena veb tragača u obradi i analizi javno dostupnih sportskih podataka
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Stefan Mišković
Prijavadatum*: 16.03.2021.datum odluke NNV: 23.04.2021.

257. Isidora Đurđević, 1097/2016, I smer
Razvoj aplikacije za vizualizaciju algoritama za rekonstruisanje filogenetskih stabala
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Nina Radojičić Matić, Aleksandar Veljković
Prijavadatum: 04. 03. 2021.datum odluke NNV: 19.03.2021.
Izveštajdatum: 20.09.2021.
Rad

256. Ognjen Milinković, 1008/2020, R smer
Latentni modeli okruženja u učenju potkrepljivanjem
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Jovana Kovačević, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 14.12.2020.datum odluke NNV: 19.02.2021.

255. Tijana Tošev, 101/2019, I smer
Implementacija Kanban-table u radnom okviru .NET Core
mentor: Saša Malkov    komisija: Ivan Čukić, Milena Vujošević Janičić
Prijavadatum*: 05.12.2020.datum odluke NNV: 19.02.2021.
Izveštajdatum: 13.09.2021.
Rad

254. Uroš Poznan, 1036/2019, R smer
Razvoj skalabilnih veb aplikacija upotrebom tehnologija AMQP i Docker
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Ivan Čukić
Prijavadatum*: 01.12.2020.datum odluke NNV: 18.12.2020.

253. Kosta Đurišić, 1127/2016, R smer
Odlučivanje u poteznim taktičkim video igrama zasnovano na tehnikama veštačke inteligencije
mentor: Filip Marić    komisija: Vesna Marinković, Predrag Janičić
Prijavadatum*: 29.11.2020.datum odluke NNV: 18.12.2020.
Izveštajdatum: 05.10.2021.
Rad

252. Stefan Lazović, 1094/2019, I smer
Određivanje porekla PMBC ćelija klasterovanjem
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Jovana Kovačević
Prijavadatum*: 14.11.2020.datum odluke NNV: 18.12.2020.

251. Lazar Mladenović, 1029/2019, MR smer
Automatsko ispravljanje grešaka detektovanih pomoću alata Memcheck
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Miodrag Živković, Filip Marić
Prijavadatum: 05.10.2020.datum odluke NNV: 23.10.2020.
Izveštajdatum: 23.12.2020.
Radodbrana: 30.12.2020.ocena: 10

250. Bojana Mitrović, 1107/2018, I smer
Razvoj aplikacije za internet oglašavanje zasnovane na mikroservisnoj arhitekturi i mrežama podataka unutar radnih memorija računara
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Stefan Mišković
Prijavadatum*: 13.09.2020.datum odluke NNV: 25.09.2020.

249. Igor Grkavac, 1029/2014, MR smer
Determinante (0 1) matrica reda do 8
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Vesna Marinković
Prijavadatum*: 11.09.2020.datum odluke NNV: 25.09.2020.
Izveštajdatum: 23.09.2020.
Rad

248. Nadežda Bogdanović, 1093/2018, I smer
Razvoj metode za detektovanje promene broja kopija u genomskim sekvencama
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Nevena Veljković, Saša Malkov
Prijavadatum*: 11.09.2020.datum odluke NNV: 25.09.2020.
Izveštajdatum: 29.09.2020.
Rad

247. Stefan Kapunac, 1084/2019, I smer
Digitalizacija EKG dijagrama
mentor: Nenad Mitić    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Saša Malkov
Prijavadatum*: 05.09.2020.datum odluke NNV: 25.09.2020.
Izveštajdatum: 28.09.2020.
Rad

246. Igor Mandić, 1108/2019, I smer
Klasterovanje anotiranih PBMC ćelija
mentor: Nenad Mitić    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Saša Malkov
Prijavadatum*: 05.09.2020.datum odluke NNV: 25.09.2020.

245. Nevena Ćirić, 1020/2018, MR smer
Primena neuronskih mreža na predviđanje funkcije enzima određivanjem njihovog ES broja
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Mladen Nikolić
Prijavadatum*: 20.08.2020.datum odluke NNV: 04.09.2020.
Izveštajdatum: 28.09.2020.
Rad

244. Luka Milošević, 1086/2019, I smer
Razvoj aplikacije za integraciju podataka iz različitih izvora o povezanosti gena i bolesti
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Radoslav Davidović
Prijavadatum*: 12.08.2020.datum odluke NNV: 04.09.2020.
Izveštajdatum: 22.09.2022.
Radocena: 10

243. Nemanja Subotić, 1065/2015, I smer
Programski jezici Elm i Eliksir u razvoju studentskog veb portala
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Ivan Čukić
Prijavadatum: 01.08.2020.datum odluke NNV: 04.09.2020.
Izveštajdatum: 12.09.2022.
Radodbrana: 16.09.2022.ocena: 10

242. Nikola Ninkov, 1027/2017, MR2 smer
Unapređenje podsistema za testiranje jedinica koda i izrada testova osnovne biblioteke programskog jezika Wafl
mentor: Saša Malkov    komisija: Milena Vujošević Janičić, Ivan Čukić
Prijavadatum: 16.07.2020.datum odluke NNV: 04.09.2020.
Izveštajdatum: 14.09.2021.
Rad

241. Aleksandra Đurić, 1079/2015, I smer
Integrisano planiranje kretanja i redosleda izvršavanja zadataka korišćenjem SMT rešavača
mentor: Predrag Janičić    komisija: Mirjana Đorić, Filip Marić
Prijavadatum: 19.06.2020.datum odluke NNV: 03.07.2020.
Izveštajdatum: 10.09.2020.
Rad

240. Strahinja Stanojević, 1046/2017, I smer
Proširivanje alata KLEE naprednim algoritmom pretrage stabla izvršavanja programa
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Vesna Marinković, Saša Malkov
Prijavadatum: 03.06.2020.datum odluke NNV: 03.07.2020.
Izveštajdatum: 16.09.2020.
Radodbrana: 23.09.2020.ocena: 10

239. Petar Kulezić, 1058/2017, MR smer
Zlatni presek i komplementarni nizovi
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Ivan Čukić
Prijavadatum: 04.06.2020.datum odluke NNV: 03.07.2020.

238. Nikola Ajzenhamer, 1083/2016, I smer
Primena grafovskih neuronskih mreža na prediviđanje vremena izvršavanja SAT rešavača
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Predrag Janičić, Filip Marić
Prijavadatum: 02.06.2020.datum odluke NNV: 03.07.2020.
Izveštajdatum: 01.09.2020.
Rad

237. Marija Mijailović, 1093/2017, I smer
Igra “nim”
mentor: Miodrag Živković    komisija: Vesna Marinković, Ivan Čukić
Prijavadatum*: 20.05.2020.datum odluke NNV: 29.05.2020.
Izveštajdatum: 23.09.2020.
Rad

236. Ana Stanković, 1096/2016, I smer
Kriptografski heš algoritam SHA-3
mentor: Miodrag Živković    komisija: Aleksandar Kartelj, Stefan Mišković
Prijavadatum*: 20.05.2020.datum odluke NNV: 29.05.2020.
Izveštajdatum: 23.09.2020.
Rad

235. David Ivić, 1100/2016, I smer
Kriptografski algoritmi u sistemu Bitkoin
mentor: Miodrag Živković    komisija: Saša Malkov, Filip Marić
Prijavadatum*: 20.05.2020.datum odluke NNV: 29.05.2020.
Izveštajdatum: 23.09.2020.
Rad

234. Milica Đurić, 1084/2016, I smer
SSO autentifikacioni sistem i podrška za SSO u okviru .NET Core radnog okvira
mentor: Milan Banković    komisija: Saša Malkov, Jelena Graovac
Prijavadatum*: 18.05.2020.datum odluke NNV: 03.07.2020.
Izveštajdatum: 07.09.2021.
Rad

233. Jelena Marković, 1010/2019, MR smer
Algoritmi za pronalaženje konveksnog mnogougla najmanjeg obima koji preseca dati skup duži
mentor: Milan Banković    komisija: Miodrag Živković, Predrag Janičić
Prijavadatum*: 09.05.2020.datum odluke NNV: 29.05.2020.
Izveštajdatum: 22.09.2020.
Rad

232. Ivan Ristović, 1092/2017, I smer
Jezički invarijantna provera semantičke ekvivalentnosti strukturno sličnih segmenata imperativnog koda
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Milan Banković
Prijavadatum*: 25.04.2020.datum odluke NNV: 29.05.2020.
Izveštajdatum: 28.06.2020.
Radodbrana: 03.07.2020.ocena: 10

231. Ana Vuksić, 1086/2016, I smer
Prikaz sistema Bloomreach i servisa Elasticsearch na primeru razvoja aplikacije za pretragu i razmenu IMDB recenzija
mentor: Milan Banković    komisija: Vladimir Filipović, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 08.04.2020.datum odluke NNV: 29.05.2020.
Izveštajdatum: 31.08.2022.
Radocena: 10

230. Filip Novović, 1093/2016, I smer
Računarski sistem za asistenciju pri preticanju u bežičnim mrežama vozila
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Mladen Nikolić
Prijavadatum*: 08.04.2020.datum odluke NNV: 29.05.2020.
Izveštajdatum: 14.09.2021.
Rad

229. Milomir Radojević, 1095/2015, I smer
Rešavanje problema maksimalnog k-pleksa u grafu primenom optimizacije rojem čestica
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Miodrag Živković, Mladen Nikolić
Prijavadatum*: 07.04.2020.datum odluke NNV: 29.05.2020.

228. Marija Radović, 1065/2018, MR smer
Klasifikacija teksta prema sentimentu primenom metoda mašinskog učenja
mentor: Jelena Graovac    komisija: Mladen Nikolić, Jovana Kovačević
Prijavadatum: 12.02.2020.datum odluke NNV: 24.04.2020.
Izveštajdatum: 31.08.2020.
Rad

227. Jelena Ilić, 1061/2018, ML smer
Elektronske lekcije o XML formatu podataka i upotrebi Xpath i Xquery izraza za obilazak stabla XML dokumenta
mentor: Miroslav Marić    komisija: Jelena Graovac, Danijela Simić
Prijavadatum*: 14.04.2020.datum odluke NNV: 24.04.2020.

226. Miloš Ivanović, 1018/2019, MR smer
Tehnike maskiranja koda i podataka u programima i njihova implementacija u LLVM prevodiocu
mentor: Milan Banković    komisija: Filip Marić, Milena Vujošević Janičić
Prijavadatum: 14.02.2020.datum odluke NNV: 24.04.2020.

225. Čedomir Dimić, 1088/2016, I smer
Implementacija hibridne decentralizovane mreže za isporuku podataka
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Miroslav Marić
Prijavadatum*: 20.01.2020.datum odluke NNV: 21.02.2020.

224. Mirko Brkušanin, 1087/2016, I smer
Implementacija pravila iz standarda AUTOCAR C++14 u okviru programskog prevodioca Clang
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Jelena Graovac
Prijavadatum*: 13.12.2019.datum odluke NNV: 21.02.2020.
Izveštajdatum: 15.09.2022.
Radodbrana: 23.09.2022.ocena: 10

223. Jelena Ćosić, 1081/2018, MR smer
Primena leksičkih resursa u segment analizi teksta
mentor: Jelena Graovac    komisija: Cvetana Krstev, Gordana Pavlović Lažetić
Prijavadatum*: 02.12.2019.datum odluke NNV: 24.01.2020.
Izveštajdatum: 04.09.2020.
Rad

222. Stefan Marić, 1118/2018, MR smer
Razvoj asihronih veb aplikacija korišćenjem radnog okvira Tornado
mentor: Milan Banković    komisija: Saša Malkov, Filip Marić
Prijavadatum*: 19.11.2019.datum odluke NNV: 24.01.2020.
Izveštajdatum: 15.09.2020.
Rad

221. Aleksandar Anžel, 1025/2018, MR smer
Utvrđivanje N-glikozilovanosti proteina metodama mašinskog učenja
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Nevena Veljković, Mladen Nikolić
Prijavadatum*: 01.11.2019.datum odluke NNV: 22.11.2019.
Izveštajdatum: 24.01.2020.
Rad

220. Anđela Mijailović, 1050/2017, MR smer
Implementacija dodatka za softver Annovar za prikaz funkcije i fenotipa gena
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Nevena Veljković
Prijavadatum*: 10.10.2019.datum odluke NNV: 25.10.2019.
Izveštajdatum: 22.09.2021.
Rad

219. Anja Bukurov, 1082/2016, I smer
Predviđanje funkcija proteina metodama binarne klasifikacije
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 27.08.2019.datum odluke NNV: 13.09.2019
Izveštajdatum: 24.09.2019.
Rad

218. LJubica Aćimović, 1027/2016, MR smer
Implementacija portala Bioinformatika korišćenjem razvojnog okvira Angular
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Saša Malkov, Milan Banković
Prijavadatum: 12.06.2019.datum odluke NNV: 28.06.2019.

217. Biljana Grujić, 1116/2017, I smer
Algoritmi za rešavanje problema rutiranja vozila zasnovani na optimizaciiji kolonijom pčela
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Nenad Mitić, Saša Malkov
Prijavadatum*: 06.06.2019.datum odluke NNV: 28.06.2019.

216. Aleksandar Ćurković, 1097/2015, I smer
Radni okvir Ext JS i njegova primena u razvoju veb aplikacije za rutiranje vozila
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Saša Malkov, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 14.05.2019.datum odluke NNV: 28.06.2019.
Izveštajdatum: 17.09.2020.
Rad

215. Milena Dukanac, 1020/2017, MR smer
Jezik Elixir sa primenom u sekvencioniranju genoma
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Jovana Kovačević, Vesna Marinković
Prijavadatum*: 14.05.2019.datum odluke NNV: 28.06.2019.
Izveštajdatum: 18.09.2019.
Radodbrana: 25.09.2019.ocena: 10

214. Filip Miljaković, 1040/2017, MR smer
Veb platforma za umrežavanje poljoprivrednih zadruga i proizvođača
mentor: Saša Malkov    komisija: Milan Banković, Jovana Kovačević
Prijavadatum*: 09.05.2019.datum odluke NNV: 17.05.2019.

213. Miloš Lončarević, 1034/2017, MR smer
Proces izgradnje Ajonik aplikacija na različitim platformama
mentor: Saša Malkov    
Prijavadatum*: 09.05.2019.datum odluke NNV: 17.05.2019.

212. Natalija Kominac, 1038/2017, MR smer
Razvoj višeplatformskih mobilnih aplikacija korišćenjem NativeScript-a
mentor: Saša Malkov    komisija: Milan Banković, Ivan Čukić
Prijavadatum*: 09.05.2019.datum odluke NNV: 17.05.2019.

213. Jelena Ivković, 1073/2018, MR smer
Primena programskog jezika Kotlin u razvoju višeplatformskih mobilnih aplikacija
mentor: Saša Malkov    komisija: Vladimir Filipović, Stefan Mišković
Prijavadatum*: 08.05.2019.datum odluke NNV: 17.05.2019.

210. Milan Čugurović, 1009/2018, MR smer
Automatsko prilagođavanje klasifikatora rukom pisanog teksta pojedinačnim korisnicima
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Predrag Janičić, Jovana Kovačević
Prijavadatum*: 24.04.2019.datum odluke NNV: 17.05.2019.
Izveštajdatum: 11.09.2019.
Rad

209. Aleksandra Branković, 1057/ 2017, MR2 smer
Upotreba protokola MQTT u mobilnim aplikacijama
mentor: Miroslav Marić    komisija: Saša Malkov, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 09.04.2019.datum odluke NNV: 17.05.2019.
Izveštajdatum: 17.10.2019.
Rad

208. Jana Protić, 1090/2015, I smer
Analiza karakteristika programskog jezika Kotlin
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Filip Marić, Jovana Kovačević
Prijavadatum*: 16.03.2019.datum odluke NNV: 19.04.2019.
Izveštajdatum: 15.05.2022.
Rad

207. Miloš Milovanović, 1080/2015, I smer
Razvoj REST servisa u stilu arhitekture „bez servera“ na platformi Microsoft Azure
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Saša Malkov, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 16.03.2019.datum odluke NNV: 19.04.2019.
Izveštajdatum: 15.09.2021.
Rad

206. Ana Bajić, 1089/2017, I smer
Idejni projekat informacionog sistema za međunarodni kulturni centar
mentor: Saša Malkov    komisija: Nenad Mitić, Vladimir Filipović
Prijavadatum*: 08.03.2019.datum odluke NNV: 19.04.2019.
Izveštajdatum: 23.09.2020.
Rad

205. Nikola Dimitrijević, 1086/2017, I smer
Algoritmi za otkrivanje kolizije u realnom vremenu
mentor: Vesna Marinković    komisija: Predrag Janičić, Ivan Čukić
Prijavadatum*: 05.03.2019.datum odluke NNV: 19.04.2019.
Izveštajdatum: 14.09.2019.
Rad

204. Veljko Matić, 1082/2014, I smer
Aplikacija za praćenje autonomnih taksi-vozila u stilu mikroservisa u realnom vremenu
mentor: Saša Malkov    komisija: Vladimir Filipović, Filip Marić
Prijavadatum: 04.09.2018.datum odluke NNV: 14.09.2018.

203. Bojan Marković, 1055/2011, I smer
Algoritmi za prepoznavanje gestikulacija rukom
mentor: Miodrag Živković    komisija: Vladimir Filipović, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum odluke NNV: 14.09.2018.
Izveštajdatum: 20.09.2018.
Rad

202. Miloš Samardžija, 1092/2016, I smer
Razvoj mikroservisne aplikacije za Android korišćenjem okruženja Lumen
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 24.09.2018.datum odluke NNV: 19.10.2018.
Izveštajdatum: 07.09.2021.
Radodbrana: 21.09.2021.ocena: 10

201. Strahinja Milojević, 1049/2017, MR smer
Obrasci za projektovanje video igara i njihova implementacija korišćenjem okruženja Unity
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Filip Marić, Milan Banković
Prijavadatum*: 5.10.2018.datum odluke NNV: 19.10.2018.
Izveštajdatum: 29.08.2020.
Rad

200. Una Stanković, 1095/2016, I smer
Razvoj metaprediktora za utvrđivanje neuređenosti proteina
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Nevena Veljković
Prijavadatum: 04.09.2018.datum odluke NNV: 14.09.2018.
Izveštajdatum: 24.09.2019.
Rad

199. Anamarija Piri, 1041/2017, MR smer
Integracija rezultata različitih programa za sklapanje genoma
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Nevena Veljković, Saša Malkov
Prijavadatum: 19.06.2018.datum odluke NNV: 29.06.2018.
Izveštajdatum: 05.09.2019.
Rad

198. Marija Ševković, 1105/2014, I smer
Mreža mikroservisa sa distribuiranom bazom podataka u Flask okruženju
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Filip Marić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum*: 07.09.2018.datum odluke NNV: 19.10.2018.
Izveštajdatum: 25.09.2020.
Rad

197. Đorđe Todorović, 1107/2016, I smer
Podrška za naprednu analizu promenljivih lokalnih za niti pomoću alata GNU GDB
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Miroslav Marić
Prijavadatum: 4.09.2018.datum odluke NNV: 14.09.2018.
Izveštajdatum: 10.06.2019.
Radodbrana: 17.06.2019.ocena: 10

196. Stefan Janjić, 1111/2014, I smer
Grafovske gramatike i primena na proceduralno generisanje misija u video igrama
mentor: Filip Marić    komisija: Predrag Janičić, Milan Banković
Prijavadatum: 20.06.2017.datum odluke NNV: 30.06.2017.
Izveštajdatum: 03.08.2018.
Rad

195. Jelena Marković, 1109/2015, MR smer
Primena Gausovih uslovnih slučajnih polja na predviđanje vremena izvršavanja SAT rešavača
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Predrag Janičić, Filip Marić
Prijavadatum: 27.07.2018.datum odluke NNV: 14.09.2018.
Izveštajdatum: 20.09.2018.
Rad

194. Đorđe Milićević, 1091/2016, I smer
Realizacija programskog jezika aKcent za programiranje mikrokontrolera ATmega328P pomoću LLVM infrastrukture
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Saša Malkov
Prijavadatum: 15.06.2018.datum odluke NNV: 29.06.2018.
Izveštajdatum: 10.09.2018.
Radodbrana: 28.09.2018.ocena: 10

193. Nemanja Mićović, 1085/2016, I smer
“FONTOOL” alat za klasifikaciju i generisanje računarskih fontova
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Predrag Janičić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 27.07.2018.datum odluke NNV: 14.09.2018.
Izveštajdatum: 20.09.2018.
Rad

192. Lazar Ranković, 1099/2016, I smer
Autofokusiranje elektronskih mikroskopa primenom dubokih neuronskih mreža
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Aleksandar Kartelj, Jovana Kovačević
Prijavadatum: 27.07.2018.datum odluke NNV: 14.09.2018.
Izveštajdatum: 20.09.2018.
Rad

191. Sreten Kovačević, 1081/2016, I smer
v8 - Implementacija neoptimizujućeg WebAssembly kompilatora za MIPS arhitekturu
mentor: Filip Marić    komisija: Milena Vujošević Janičić, Milan Banković
Prijavadatum: 15.06.2018.datum odluke NNV: 29.06.2018.

190. Božidar Radivojević, 1024/2015, MR smer
Rešavanje problema određivanja količine zaliha i kapaciteta skladišnog prostora primenom metoda računarske inteligencije
mentor: Miroslav Marić    komisija: Filip Marić, Nina Radojičić
Prijavadatum: 19.06.2018.datum odluke NNV: 29.06.2018.

189. Ozren Demonja, 1101/2016, I smer
Realizacija P2P protokola za dostavu sinhronizovanog deljenog sadržaja
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Saša Malkov, Miroslav Marić
Prijavadatum: 23.05.2018.datum odluke NNV: 01.06.2018.
Izveštajdatum: 02.04.2019.
Rad

188. Nikola Milev, 1010/2016, MR smer
Primena dubokog Q učenja na automatsko igranje video igara
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Filip Marić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 27.07.2018.datum odluke NNV: 14.09.2018.
Izveštajdatum: 17.09.2018.
Rad

187. Marinela Parović, 1008/2017, MR smer
Programska realizacija konstruktivnog dokaza teoreme o indukovanom bojenju grafova sa tri boje
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Bojan Vučković
Prijavadatum: 11.04.2018.datum odluke NNV: 20.04.2018.
Izveštajdatum: 06.12.2018.
Rad

186. Zorana Stošić, 1081/2015, I smer
Razvoj aplikacije za korišćenje alata za poravnanje bioloških sekvenci
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Saša Malkov
Prijavadatum*: 27.03.2018.datum odluke NNV: 20.04.2018.
Izveštajdatum: 12.06.2018.
Rad

185. Ana Simijonović, 1076/2015, MR smer
Redis baza podataka
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Nenad Mitić, Milan Banković
Prijavadatum*: 24.03.2018.datum odluke NNV: 20.04.2018.
Izveštajdatum: 06.04.2019.
Rad

184. Marina Nikolić, 1055/2017, MR smer
Prikupljanje i prikaz podataka o izvršavanju programa
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Milan Banković
Prijavadatum*: 23.03.2018.datum odluke NNV: 20.04.2018.
Izveštajdatum: 20.05.2019.
Radodbrana: 4.06.2019.ocena: 10

183. Vojislav Stanković, 1080/2016, I smer
Bitkoin
mentor: Miodrag Živković    komisija: Saša Malkov, Filip Marić
Prijavadatum*: 19.02.2018.datum odluke NNV: 23.02.2018.

182. Igor Rodić, 1072/2015, I smer
Igre parnosti i njihovo rešavanje svođenjem na SAT
mentor: Predrag Janičić    komisija: Filip Marić, Marko Maliković
Prijavadatum: 01.11.2017.datum odluke NNV: 19.01.2017.
Izveštajdatum: 10.09.2020.
Rad

181. Ana Đorđević, 1075/2015, I smer
Automatsko generisanje test primera uz pomoć statičke analize i rešavača Z3
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Milan Banković
Prijavadatum: 04.12.2017.datum odluke NNV: 15.12.2017.
Izveštajdatum: 05.06.2018.
Radodbrana: 13.06.2018.ocena: 10

180. Miloš Mitrović, 1098/2015, I smer
Konkurentnost u programskom jeziku Go
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Vesna Marinković, Milan Banković
Prijavadatum: 04.12.2017.datum odluke NNV: 15.12.2017.
Izveštajdatum: 20.01.2018.
Radodbrana: 31.01.2018.ocena: 10

179. Stevan Stojanović, 1082/2015, I smer
Analiza aminokiselinskog sastava amiloida
mentor: Saša Malkov    komisija: Nenad Mitić, Jovana Kovačević
Prijavadatum: 28.08.2017.datum odluke NNV: 01.09.2017.

178. Daniel Šaranović, 1044/2016, R smer
Automatizacija pronalaženja mikroekspresija u video zapisima
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Filip Marić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 04.12.2017.datum odluke NNV: 15.12.2017.
Izveštajdatum: 18.09.2018.
Rad

177. Stefan Panić, 1055/2014, I smer
Principi programiranja korisničkog interfejsa na operativnom sistemu Android
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Filip Marić, Anđelka Zečević
Prijavadatum: 25.09.2017.datum odluke NNV: 06.10.2017.
Izveštajdatum: 19.09.2018.
Rad

176. Goran Vinterhalter, 1103/2015, I smer
Bioinformatička analiza povezanosti funkcije i neuređenosti proteina
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Saša Malkov
Prijavadatum: 23.08.2017.datum odluke NNV: 01.09.2017.
Izveštajdatum: 08.06.2018.
Radodbrana: 14.06.2018.

175. Nenad Vasić, 1011/2016, R smer
Pretprocesiranjem do jednostavnijeg pisanja lepog izvornog koda
mentor: Filip Marić    komisija: Milena Vujošević Janičić, Mirko Spasić
Prijavadatum: 23.08.2017.datum odluke NNV: 01.09.2017.

174. Dušan Slijepčević, 1074/2011, I smer
Stablo opsega i primene
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Vesna Marinković
Prijavadatum: 23.08.2017.datum odluke NNV: 01.09.2017.
Izveštajdatum: 23.09.2017.
Rad

173. Đorđe Vuletić, 1150/2016, I smer
Prikaz razvojnog okvira Apache Beam na primeru prikupljanja i obrade podataka sa Internet foruma
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Anđelka Zečević
Prijavadatum: 27.09.2017.datum odluke NNV: 06.10.2017.

172. Aleksandar Minić, 1122/2016, I smer
Obrasci za projektovanje za računarstvo u oblaku
mentor: Saša Malkov    komisija: Vladimir Filipović, Filip Marić
Prijavadatum: 22.08.2017.datum odluke NNV: 01.09.2017.
Izveštajdatum: 20.09.2017.
Rad

171. Milan Laketić, 1138/2015, MR smer
Analiza otpornosti različitih video formata na greške u prenosu video sadržaja putem transportnog toka
mentor: Miroslav Marić    komisija: Vladimir Filipović, Jelena Graovac
Prijavadatum: 18.08.2017.datum odluke NNV: 01.09.2017.
Izveštajdatum: 14.09.2017.
Rad

170. Zoran Gligorić, 1129/2015, I smer
Korelaciono imune Bulove funkcije
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Vesna Marinković
Prijavadatum: 17.07.2017datum odluke NNV: 15.12.2017.

169. Andrija Miljković, 1025/2012, I smer
Testiranje softvera u agilnom okruženju
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Filip Marić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 23.06.2017.datum odluke NNV: 30.06.2017.
Izveštaj
Rad

168. Tina Mastilović, 1041/2016, MR smer
Implementacija video plejera sferičnog videa korišćenjem ffmpeg i openCV programske podrške
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Jelena Graovac, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 23.06.2017.datum odluke NNV: 30.06.2017.
Izveštajdatum: 21.09.2017.
Rad

167. Eva Tuba, 1086/2015, I smer
Optimizacija metaparametara mašine potpornih vektora
mentor: Zorica Stanimirović    komisija: Mladen Nikolić, Stefan Mišković
Prijavadatum: 20.06.2017.datum odluke NNV: 30.06.2017.

166. Dragana Andrejić, 1098/2012, I smer
Projektovanje prilagodljivih veb-aplikacija korišćenjem projektnih obrazaca
mentor: Filip Marić    komisija: Jelena Hadži-Purić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 20.06.2017.datum odluke NNV: 30.06.2017.

165. Mirjana Kostić, 1035/2013, I smer
Razvoj veb aplikacija pomoću MEAN steka
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Ivan Čukić
Prijavadatum: 18.06.2017.datum odluke NNV: 30.06.2017.
Izveštajdatum: 17.09.2018.
Rad

164. Marjana Šolajić, 1038/2015, I smer
Iskazne neuronske mreže za aproksimaciju kombinatornih kola na osnovu uzorka ulaza i izlaza
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Predrag Janičić, Filip Marić
Prijavadatum: 16.06.2017.datum odluke NNV: 01.09.2017.
Izveštajdatum: 18.09.2017.
Rad

163. Dušan Cemović, 1058/2011, I smer
Analiza linkova i algoritam PageRank
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Jelena Hadži Purić
Prijavadatum: 14.06.2017.datum odluke NNV: 30.06.2017.
Izveštajdatum: 21.09.2017.
Rad

162. Dalibor Stanisavljević, 1158/2014, I smer
Algoritmi za sređivanje klizne slagalice
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Vesna Marinković
Prijavadatum: 13.06.2017.datum odluke NNV: 30.06.2017.
Izveštajdatum: 05.07.2018.
Radodbrana: 28.08.2018.

161. Milica Kojičić, 1066/2015, I smer
Razvoj veb aplikacije za predikciju i metapredikciju T-ćelijskih epitopa
mentor: Jovana Kovačević    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Anđelka Zečević
Prijavadatum: 12.06.2017.datum odluke NNV: 30.06.2017.
Izveštajdatum: 22.09.2017.
Radodbrana: 29.09.2017.ocena: 10

160. LJubica Peleksić, 1070/2015, I smer
Klasifikacija obolelih od Alchajmerove bolesti na osnovu analize njihovog spontanog govora
mentor: Jelena Graovac    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Jovana Kovačević
Prijavadatum: 08.06.2017.datum odluke NNV: 30.06.2017.
Izveštajdatum: 19.09.2021.
Rad

159. Nikola Spasojević, 1104/2015, I smer
Implementacija nekih algoritama u kvantnom okruženju
mentor: Miodrag Živković    komisija: Saša Malkov, Anđelka Kovačević, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 02.06.2017.datum odluke NNV: 30.06.2017.
Izveštajdatum: 04.10.2019.
Rad

158. Mina Badovinac, 1105/2016, MR smer
Algoritmi zasnovani na rođendanskom paradoksu i primene
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Vesna Marinković
Prijavadatum: 23.05.2017.datum odluke NNV: 30.06.2017.
Izveštajdatum: 24.08.2018.
Radodbrana: 28.08.2018.

157. Aleksandar Šuka, 1089/2015, I smer
Implementacija dodataka za Internet pregledač za prepoznavanje lažnih vesti
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Filip Marić, Jelena Graovac
Prijavadatum: 07.05.2017.datum odluke NNV: 19.05.2017.

156. Mladen Lazić, 1088/2015, I smer
Implementacija veb aplikacije za problem rutiranja vozila
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Saša Malkov
Prijavadatum: 07.05.2017.datum odluke NNV: 19.05.2017.
Izveštajdatum: 29.05.2019.
Rad

155. Uroš Milenković, 1130/2015, I smer
Razvoj veb aplikacija za praćenje razvoja naracije kod dece
mentor: Saša Malkov    komisija: Jelena Graovac, Anđelka Zečević
Prijavadatum: 04.05.2017.datum odluke NNV: 30.06..2017.
Izveštajdatum: 23.09.2021.
Rad

154. Petar Rutešić, 1157/2014, I smer
Uporedni pregled i analiza tehnika povezivanja mobilnih klijentskih aplikacija i servera
mentor: Saša Malkov    komisija: Miodrag Živković, Milena Vujošević Janičić
Prijavadatum: 25.04.2017.datum odluke NNV: 19.05.2017.
Izveštajdatum: 20.09.2017.
Rad

153. Nenad Lazić, 1092/2015, I smer
Daljinska kontrola robota sa Android uređaja
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Miodrag Živković, Vesna Marinković
Prijavadatum: 01.04.2017.datum odluke NNV: 21.04.2017.
Izveštajdatum: 03.09.2018.
Radodbrana: 17.09.2018.ocena: 10

152. Aleksandra Karadžić, 1131/2015, I smer
Alat Valgrind - implementacija konvencije FPXX za arhitekturu MIPS
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Jelena Graovac
Prijavadatum: 30.03.2017.datum odluke NNV: 21.04.2017.
Izveštajdatum: 22.01.2018.
Radodbrana: 30.01.2018.ocena: 10

151. Milica Selaković, 1005/2016, MR smer
Geometrijske konstrukciije nad uređajima osetljivim na dodir
mentor: Predrag Janičić    komisija: Srđan Vukmirović, Filip Marić
Prijavadatum: 26.01.2017.datum odluke NNV: 24.02.2017.
Izveštajdatum: 27.08.2018.
Rad

150. Dragana Marinković, 16/1116, MR smer
Pokrivanje prvougaonika celobrojnih ivica minimalnim brojem kvadrata
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Stefan Mišković
Prijavadatum: 28.12.2016.datum odluke NNV: 20.01.2017.
Izveštajdatum: 18.09.2018.
Rad

149. Miloš Đurić
Realizacija algoritma AES na platformi nVidia CUDA
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Saša Malkov
Prijavadatum: 20.09.2013.datum odluke NNV: 20.09.2013.
Izveštajdatum: 21.09.2016.
Rad

148. Korićanac Rajko, 1115/2014, I smer
Izgradnja informacionog sistema za podršku skriningu raka grlića materice
mentor: Saša Malkov    komisija: Nenad Mitić, Anđelka Zečević
Prijavadatum: 02.09.2016.datum odluke NNV: 09.09.2016.

147. Kuzmanović Vladimir, 1046/2013, MR smer
Operativni sistem za rad u realnom vremenu za ARM Cortex M3 mikroarhitekturu i njegova primena u kontroli digitalne crne kutije
mentor: Miroslav Marić    komisija: Miodrag Živković, Filip Marić
Prijavadatum: 28.08.2016.datum odluke NNV: 09.09.2016.
Izveštajdatum: 20.09.2016.
Rad

146. Pejčić Biserka, 1008/2015, R smer
Primena algoritma stabla odlučivanja u prepoznavanju ponašanja i zdravstvenih rizika kod starijih osoba
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Filip Marić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 25.08.2016.datum odluke NNV: 09.09.2016.
Izveštajdatum: 17.09.2017.
Rad

145. Matijević Luka , 1106/14, I smer
Paralelizacija algoritma za predikciju savijanja proteina u HP modelu zasnovanom na koloniji mrava
mentor: Saša Malkov    komisija: Miodrag Živković, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 24.08.2016.datum odluke NNV: 09.09.2016.
Izveštajdatum: 20.09.2017.
Rad

144. Mićić Magdalena, 1038/2014, I smer
Predikcija sekundarne strukture proteina na osnovu statističkih podataka o zastupljenosti amino-kiselina u sekundarnoj strukturi
mentor: Saša Malkov    komisija: Miodrag Živković, Jovana Kovačević
Prijavadatum: 23.08.2016.datum odluke NNV: 09.09.2016.
Izveštajdatum: 20.09.2018.
Rad

143. Kostić Stefan, 1032/2014, I smer
Transkripcija monofonih melodija
mentor: Saša Malkov    komisija: Nenad Mitić, Filip Marić
Prijavadatum: 23.08.2016.datum odluke NNV: 09.09.2016.
Izveštajdatum: 20.09.2017.
Rad

142. Kaplarević Dejan, 1093/2014, MR smer
Kriptoanaliza algoritma ORYX
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Saša Malkov
Prijavadatum: 19.08.2016.datum odluke NNV: 09.09.2016.
Izveštajdatum: 19.09.2017.
Rad

141. Tijana Jordanov, 1011/2014, I smer
Razvoj softvera za obradu i prikaz informacija u motornim vozilima
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Filip Marić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 19.08.2016.datum odluke NNV: 09.09.2016.
Izveštajdatum: 10.09.2018.
Radodbrana: 08.09.2018.

140. Sanja Mijalković, 1061/2013, I smer
Pronalaženje mesta integracije HIV virusa u ljudskom genomu
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Miloš Beljanski
Prijavadatum: 02.08.2016.datum odluke NNV: 09.09.2016.
Izveštajdatum: 12.09.2017.
Rad

139. Stefan Tatić, 1020/2011, I smer
Analiza performansi JSF Veb aplikacija
mentor: Filip Marić    komisija: Miodrag Živković, Jelena Hadži Purić
Prijavadatum: 29.07.2016.datum odluke NNV: 09.09.2016.
Izveštajdatum: 23.09.2016.
Rad

138. Manić Miloš, 1087/2014, I smer
Smanjenje dimenzionalnosti prostornih podataka pomoću veštačkih neuronskih mreža
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Filip Marić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 06.07.2016.datum odluke NNV: 09.09.2016.
Izveštajdatum: 17.09.2017.
Rad

137. Perica Trajkov, 1023/2012, I smer
Optimizacija troškova u transportnoj mreži primenom metode promenljivih okolina
mentor: Zorica Stanimirović    komisija: Miodrag Živković, Miroslav Marić
Prijavadatum: 02.07.2016.datum odluke NNV: 09.09.2016.
Izveštajdatum: 16.09.2016.
Rad

136. Jovan Radosavljević, 1091/2014, I smer
Razbijanje algoritma DES grubom silom korišćenjem akceleratora Maxeler
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Saša Malkov
Prijavadatum: 22.06.2016datum odluke NNV: 24.06.2016.
Izveštajdatum: 25.09.2016.
Rad

135. Milan Mitić, 1021/2011, I smer
Bezbednosni aspekti razvoja složene Java veb aplikacije sa više nivoa pristupa
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Saša Malkov
Prijavadatum: 14.06.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016.
Izveštajdatum: 21.09.2017.
Rad

134. LJiljana Lazić, 1009/2014, R smer
Efikasan i kvalitetan razvoj veb aplikacije za raspoređivanje i prikaz geoprostornih tačaka u ravni
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Saša Malkov
Prijavadatum: 14.06.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016.
Izveštajdatum: 19.09.2017.
Rad

133. Dušan Zornić, 1146/2010, I smer
Bent funkcije
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Filip Marić
Prijavadatum: 13.06.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016

132. Ivan Milić, 1099/2014, I smer
Principi programiranja aplikacija za iOS platformu u programskom jeziku Objective-C
mentor: Filip Marić    komisija: Saša Malkov, Miroslav Marić
Prijavadatum: 13.06.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016
Izveštajdatum: 05.09.2017.
Rad

131. Jelena Lošić, 1061/2015, R smer
Programska realizacija metaprogramiranja u fazi kompilacije u programskom jeziku Skala upotrebom makroa
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Dušan Tošić
Prijavadatum: 07.06.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016
Izveštajdatum: 18.09.2018.
Rad

130. Dejan Tomić, 1026/2014, I smer
Algoritmi za generisanje particija
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 09.06.2016datum odluke NNV: 24.06.2016
Izveštajdatum: 23.09.2020.
Rad

129. Aleksandar Milanović, 1041/2011, I smer
Algoritmi zapraćenje linije za Arduino robota IC senzorima
mentor: Miodrag Živković    komisija: Saša Malkov, Milena Vujošević Janičić
Prijavadatum: 09.06.2016datum odluke NNV: 24.06.2016
Izveštajdatum: 21.09.2016.
Rad

128. Tijana Kostić, 1155/2014, I smer
Karakterizacija neuređenih regiona proteina pomoću ponavljajućih niski
mentor: Nenad Mitić    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Miloš Beljanski
Prijavadatum: 08.06.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016
Izveštajdatum: 17.09.2017.
Rad

127. Darko Stošić, 1059/2014, I smer
Implementacija i evaluacija metoda klasifikacije za velike skupove podataka
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 07.06.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016
Izveštajdatum: 22.10.2019.
Rad

126. Lazar Mrkela, 1062/2014, I smer
Rešavanje problema optimalnog planiranja bežičnih meš mreža primenom metaheurističkih metoda
mentor: Zorica Stanimirović    komisija: Miodrag Živković, Miroslav Marić
Prijavadatum: 06.06.2016datum odluke NNV: 24.06.2016
Izveštajdatum: 14.09.2016.
Rad

125. Aida Zolić, 1023/2015, R smer
Heuristički pristup rešavanju lokacijskog problema sa nadmetanjem
mentor: Zorica Stanimirović    komisija: Miroslav Marić, Filip Marić
Prijavadatum: 05.06.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016
Izveštajdatum: 28.09.2016.
Rad

124. Aleksandar Veljković, 1090/2014, I smer
Nova metoda za asembliranje genoma na osnovu PFG elektroforeze
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Miloš Beljanski
Prijavadatum: 03.06.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016
Izveštajdatum: 23.09.2016.
Rad

123. Nikola Prica, 1036/2014, I smer
Podrška za profajliranje softvera za uređaje sa ugrađenim računarom
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Jelena Graovac
Prijavadatum: 01.06.2016datum odluke NNV: 09.09.2016.
Izveštajdatum: 14.01.2018.
Radodbrana: 30.01.2018.ocena: 10

122. Nemanja Veljković, 1007/2012, I smer
Prikaz razvojnog okvira Hadoop Map-Reduce na primeru analize genomskih sekvenci
mentor: Saša Malkov    komisija: Vladimir Filipović, Jovana Kovačević
Prijavadatum: 30.05.2016datum odluke NNV: 24.06.2016
Izveštajdatum: 20.09.2017.
Rad

121. Milan Lučić, 1097/2014, R smer
Veb aplikacije za upravljanje rizicima u Sistemu upravljanja bezbednošću informacija korišćenjem .NET Core 1.0 i AngularJS v.2
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Nenad Mitić, Saša Malkov
Prijavadatum: 29.05.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016.

120. Filip Luković, 1048/2013, I smer
Primena evolutivnih aloritama za proceduralno generisanje sadržaja u video igrama
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Mladen Nikolić, Filip Marić
Prijavadatum: 12.05.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016
Izveštajdatum: 05.11.2018.
Rad

119. Nikola Divić, 1120/2013, I smer
Projekat i implementacija okvira za izradu veb aplikacija u stilu mikroservisa
mentor: Saša Malkov    komisija: Vladimir Filipović, Filip Marić
Prijavadatum: 09.05.2016datum odluke NNV: 24.06.2016

118. Nikola Vidič, 1043/2014, I smer
Primena mašinskog učenja u verifikaciji softvera
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Mladen Nikolić, Filip Marić
Prijavadatum: 06.05.2016datum odluke NNV: 22.05.2016
Izveštajdatum: 20.01.2019.
Radodbrana: 8.02.2019.ocena: 10

117. Ana Mitrović, 1047/2014, I smer
Primena jezika Skala u paralelizaciji rasplinutog testiranja
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Saša Malkov, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 04.05.2016datum odluke NNV: 22.05.2016
Izveštajdatum: 25.01.2019.
Radodbrana: 8.02.2019.ocena: 10

116. Igor Valjević, 1064/2009, I smer
Preliminarno prepoznavanje sadržaja slike zasnovano na histogramu slike korišćenjem SVM algoritma i neuronske mreže
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Miroslav Marić
Prijavadatum: 29.08.2011.datum odluke NNV: 30.09.2011.
Izveštajdatum: 04.05.2016.
Rad

115. Nikola Grujić, 1151/2014, I smer
Neki algoritmi za veštačku inteligenciju u igrama
mentor: Filip Marić    komisija: Miodrag Živković, Predrag Janičić
Prijavadatum: 06.04.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016

114. Jelena Todorović, 1042/2011, I smer
Realizacija servisa za izdavanje digitalnih sertifikata i protokola za proveru validnosti izdatih sertifikata
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Miodrag Živković
Prijavadatum: 06.04.2016.datum odluke NNV: 24.06.2016
Izveštajdatum: 19.09.2017.
Rad

113. Stefana Cerovina, 1044/2014, I smer
Virtuelna mašina Dartino - implementacija interpretatora za platformu MIPS
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Filip Marić, Saša Malkov
Prijavadatum: 28.03.2016.datum odluke NNV: 22.04.2016
Izveštajdatum: 23.10.2016.
Radodbrana: 27.10.2016.ocena: 10

112. Branislava Živković, 1040/2014, I smer
Pralelizacija statičke verifikacije softvera
mentor: Milena Vujošević Janičić    komisija: Saša Malkov, Filip Marić
Prijavadatum: 28.03.2016.datum odluke NNV: 22.04.2016
Izveštajdatum: 11.09.2017.
Radodbrana: 20.09.2017.ocena: 10

111. Ivan Zlatović, 1136/2015, R smer
Veb servisi u programskom jeziku Svift
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Miroslav Marić
Prijavadatum: 14.01.2016.datum odluke NNV: 18.03.2016

110. Uroš Jovanović, 1047/2013, I smer
Arhitektura sistema za implementaciju igara zasnovana na komponentama
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Saša Malkov, Filip Marić
Prijavadatum: 09.01.2016.datum odluke NNV: 22.04.2016
Izveštajdatum: 29.06.2017.
Rad

109. Branko Popović, 1068/2013, I smer
Realizacija omotača za OpenSSL biblioteku u programskom jeziku Svift
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Saša Malkov
Prijavadatum: 09.01.2016.datum odluke NNV: 18.03.2016
Izveštajdatum: 19.09.2017.
Rad

108. Uroš Drakulić, 1116/2010, I smer
Kolacov problem
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 20.09.2015.datum odluke NNV: 25.09.2015.
Izveštajdatum: 30.09.2015.
Rad

107. Miljana Petrović, 1011/2009, I smer
Dizajn i implementacija višeplatformskih mobilnih aplikacija korišćenjem veb tehnologija i radnih okvira za razvoj mobilnih aplikacija
mentor: Filip Marić    komisija: Vladimir Filipović, Saša Malkov
Prijavadatum: 16.09.2015.datum odluke NNV: 23.10.2015
Izveštajdatum: 21.09.2017.
Rad

106. Marko Makarić, 1090/2012, I smer
Prebrojavanje ćelija metodom klasifikacije na snimcima dobijenim fluorescentnim mikroskopom
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Miloš Beljanski
Prijavadatum: 15.09.2015.datum odluke NNV: 25.09.2015.
Izveštajdatum: 13.09.2017.
Rad

105. Višnja Tarbuk, 1159/2011, R smer
Implementacija SMS usluge mobilne telefonije „Kredit alarm“ korišćenjem veb servisa u Microsoft .NET tehnologiji
mentor: Dušan Tošić    komisija: Nenad Mitić, Miroslav Marić
Prijavadatum: 11.09.2015.datum odluke NNV: 25.09.2015.
Izveštajdatum: 18.12.2015.
Rad

104. Jovana Popović, 1059/2010, I smer
Analiza povezanosti sekundarne strukture proteina i različitih načina klasifikacija aminokiselina
mentor: Saša Malkov    komisija: Miodrag Živković, Nenad Mitić
Prijavadatum: 01.09.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštajdatum: 22.09.2016.
Rad

103. Mirjana Milić, 1105/2010, I smer
Analiza povezanosti sekundarne strukture proteina i interfejsa prema drugim molekulima
mentor: Saša Malkov    komisija: Miodrag Živković, Nenad Mitić
Prijavadatum: 01.09.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštajdatum: 29.09.2015.
Rad

102. Milana Grbić, 1117/2013, R smer
Grupisanje organizama pomoću različitih metoda klasifikacije u zavisnosti od genotipskih i fenotipskih karakteristika
mentor: Nenad Mitić    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Miloš Beljanski
Prijavadatum: 27.08.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštajdatum: 16.05.2016
Rad

101. Nevena Đurđević, 1112/2013, L smer
Alati za elektronski podržano učenje zasnovani na jeziku HTML5
mentor: Gordana Pavlović-Lažetić    komisija: Miroslav Marić, Jelena Graovac
Prijavadatum: 26.08.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.

100. Aleksandar Ilić, 1027/2010, I smer
Komunikacija između procesa na operativnom sistemu Android
mentor: Filip Marić    komisija: Miroslav Marić, Dušan Tošić
Prijavadatum: 25.08.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštajdatum: 01.10.2015.
Rad

99. Stefan Janković, 1054/2011, R smer
Heuristički pristup rešavanju problema lokacije i realokacije vozila hitne pomoći po baznim stanicama
mentor: Zorica Stanimirović    komisija: Miroslav Marić, Filip Marić
Prijavadatum: 24.08.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštajdatum: 25.09.2015.
Rad

98. Andrej Panić, 1074/2014, R smer
Implementacija i primena arhitekturalnih šablona u razvoju veb i mobilnih aplikacija
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Jelena Hadži Purić
Prijavadatum: 26.07.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštajdatum: 02.07.2017.
Rad

97. Nikola Živković, 1062/2011, I smer
Pristup lokalnom operativnom sistemu i njegova kontrola iz veb aplikacija
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Jelena Hadži Purić
Prijavadatum: 15.07.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštaj
Rad

96. Milan Đorđević, 1058/2010, I smer
Implementacija veb servisa korišćenjem tehnologija NodeJS i MongoDB
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Miroslav Marić
Prijavadatum: 21.06.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštajdatum: 27.09.2015.
Rad

95. Milan Panić, 1096/2014, R smer
Aspektno orijentisani pristup programiranju
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Saša Malkov, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 15.06.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštajdatum: 22.09.2016.
Rad

94. Stefan Bačević, 1061/2014, R smer
Komparativna analiza modernih tehnologija u razvoju Android aplikacija
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Miodrag Živković, Filip Marić
Prijavadatum: 15.06.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštajdatum: 20.09.2017.
Rad

93. Predrag Vujić, 1042/2013, I smer
Bezbednost veb aplikacija vrste napada i načini odbrane
mentor: Filip Marić    komisija: Saša Malkov, Milena Vujošević Janičić
Prijavadatum: 08.06.2015.datum odluke NNV: 19.06.2015.
Izveštajdatum: 14.11.2017.
Rad

92. Đorđe Rakonjac, 1135/2013, I smer
Implementacija sistema za dinamičku geometriju unutar jezika JavaScript
mentor: Filip Marić    komisija: Predrag Janičić, Miroslav Marić
Prijavadatum: 07.06.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.

91. Radomir Đoković, 1037/2014, R smer
Predviđanje polariteta iskaznih promenljivih u zadovoljavajućim valuacijama iskaznih formula metodama klasifikacije
mentor: Mladen Nikolić    komisija: Predrag Janičić, Filip Marić
Prijavadatum: 05.06.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštajdatum: 02.11.2015.
Rad

90. Murat Dacić, 1072/2014, R smer
Analitika velikih podataka na klasteru korišćenjem Apache Spark
mentor: Gordana Pavlović-Lažetić    komisija: Saša Malkov, Jelena Graovac
Prijavadatum: 30.05.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.

89. Nikola Milojević, 1149/2012, I smer
Razvoj 3d igara za sistem Android pomoću okruženja Unity
mentor: Filip Marić    komisija: Dušan Tošić, Miodrag Živković
Prijavadatum: 27.05.2015.datum odluke NNV: 23.10.2015
Izveštajdatum: 19.09.2017.
Rad

88. Stefan Isidorović, 1014/2013, I smer
Određivanje sličnosti audio numera aproksimacijom karakteristika audio signala
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Aleksandar Kartelj, Dragan Matić
Prijavadatum: 21.05.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštajdatum: 19.09.2018.
Rad

87. Dejan Kaplarević, 1093/2014, R smer
Korelacioni napad na protočne šifre
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 21.05.2015.datum odluke NNV: 19.06.2015.

86. Jovana Stefanović, 1088/2014, R smer
Algoritmi za rešavanje Rubikove kocke
mentor: Miodrag Živković    komisija: Žarko Mijajlović, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 21.05.2015.datum odluke NNV: 19.06.2015.

85. Branislava Šandrih, 1132/2014, R smer
Konstrukcija koda sa refaktorisanjem prema obrascima dizajna
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Saša Malkov
Prijavadatum: 19.05.2015.datum odluke NNV: 11.09.2015.
Izveštajdatum: 27.09.2015.
Rad

84. Petar Jovanović, 1135/2012, I smer
Sistem za paralelizaciju neuronskih mreža na OpenCL akceleratorima
mentor: Filip Marić    komisija: Saša Malkov, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 05.05.2015.datum odluke NNV: 19.06.2015.
Izveštajdatum: 28.07.2018.
Rad

83. Aleksandar Nedeljković, 1102/2013, I smer
Implementacija i evaluacija algoritama mašinskog učenja za filtriranje neželjene elektronske pošte
mentor: Filip Marić    komisija: Mladen Nikolić, Jelena Graovac
Prijavadatum: 04.05.2015.datum odluke NNV: 19.06.2015.
Izveštajdatum: 27.01.2016.
Rad

82. Ognjen Kocić, 1142/2013, I smer
Ocenjivač zadataka iz programiranja – implementacija složenog softvera u modernom C++-u
mentor: Saša Malkov    komisija: Milena Vujošević Janičić, Aleksandar Kartelj
Prijavadatum: 14.04.2015.datum odluke NNV: 24.04.2015.
Izveštajdatum: 29.09.2015.
Rad

81. Aleksandra Simić, 1141/2013, I smer
Projekat i implementacija informacionog sistema za zadavanje pregledanje i rešavanje programerskih zadataka
mentor: Saša Malkov    komisija: Mladen Nikolić, Vladimir Filipović
Prijavadatum: 14.04.2015.datum odluke NNV: 24.04.2015.
Izveštajdatum: 29.09.2015.
Rad

80. Sara Popadić, 1050/2014, R smer
NoSQL baze podataka dokumenata – Apache CouchDB
mentor: Gordana Pavlović-Lažetić    komisija: Saša Malkov, Jelena Graovac
Prijavadatum: 13.04.2015.datum odluke NNV: 24.04.2015.
Izveštajdatum: 21.01.2016
Rad

79. Marija Đurić, 1012/2014, R smer
Monte Karlo metode i primene u bioinformatici
mentor: Gordana Pavlović-Lažetić    komisija: Nenad Mitić, Marko Obradović
Prijavadatum: 05.04.2015.datum odluke NNV: 24.04.2015.
Izveštajdatum: 26.02.2017.
Rad

78. Miloš Radosavljević, 1024/2011, I smer
„Mašina pravila” - ekspertski sistem dokazivanja zasnovan na pravilima
mentor: Miroslav Marić    komisija: Filip Marić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 27.03.2015.datum odluke NNV: 24.04.2015.
Izveštajdatum: 21. 09. 2016.
Rad

77. Uroš Vukašinović, 1097/2013, R smer
Dvodimenzionalni problem pakovanja sa upotrebljivim ostacima
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 26.02.2015.datum odluke NNV: 24.04.2015.

76. Mila Ratković, 1010/2012, R smer
Fibonačijev hip i primene
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 20.02.2015.datum odluke NNV: 27.03.2015.
Izveštajdatum: 21. 09. 2016.
Rad

75. Suzana Radotić, 1044/2013, R smer
Korišćenje Selenim-a za testiranje softvera vezanog za korisnički interfejs i finansijske aplikacije
mentor: Dušan Tošić    komisija: Vladimir Filipović, Miroslav Marić
Prijavadatum: 31.12.2014.datum odluke NNV: 27.02.2015.
Izveštajdatum: 20.09.2016.
Rad

74. Milica Velanac, 1123/2013, R smer
Implementacija digitalnog arhiva prilagođavanjem Alfresco sistema za upravljanje dokumentima
mentor: Dušan Tošić    komisija: Milena Vujošević Janičić, Saša Malkov
Prijavadatum: 30.12.2014.datum odluke NNV: 27.02.2015.
Izveštajdatum: 02.07.2015.
Rad

73. Ivana Dražić, 1123/2014, R smer
Korišćenje radnog okruženja Laravel za razvoj veb aplikacija i obradu podataka
mentor: Dušan Tošić    komisija: Saša Malkov, Vladimir Filipović
Prijavadatum: 30.12.2014.datum odluke NNV: 27.02.2015.
Izveštajdatum: 15.08.2016.
Rad

72. Miloš Milaković, 1063/2012, I smer
Uporedna analiza radnih okvira za izradu mobilnih aplikacija za Android
mentor: Saša Malkov    komisija: Vladimir Filipović, Jelena Hadži Purić
Prijavadatum: 05.11.2014.datum odluke NNV: 23.01.2015.
Izveštajdatum: 20.09.2017.
Rad

71. Dragan Sinđelić, 1005/2013, L smer
Elektronski kurs o Adobe Flash CS5 za učenike osnovnih škola
mentor: Miroslav Marić    komisija: Vladimir Filipović, Sana Stojanović
Prijavadatum: 03.11.2014.datum odluke NNV: 28.11.2014.

70. Dušan Ristovski, 1154/2013, R smer
Korelacioni napad na protočne šifre
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 31.10.2014.datum odluke NNV: 28.11.2014.
Izveštajdatum: 21.09.2017.
Rad

69. Vladan Vulović, 1015/2011, I smer
Primena NoSQL baze podataka Mongo DB u razvoju skalabilnih veb aplikacija
mentor: Miroslav Marić    komisija: Saša Malkov, Jelena Hadži Purić
Prijavadatum: 14.10.2014.datum odluke NNV: 23.01.2015.

68. Saša Grujić, 1136/2013, R smer
Pravljenje 2D igara korišćenjem pogodnosti okruženja Unity
mentor: Aleksandar Kartelj    komisija: Vladimir Filipović, Miodrag Živković
Prijavadatum: 27.11.2014.
Izveštajdatum: 16.09.2018.
Rad

67. Stefan Petković, 1035/2012, I smer
Mikroservisna platforma za simboličko izračunavanje
mentor: Filip Marić    komisija: Jelena Hadži-Purić, Zorica Stanimirović
Prijavadatum: 07.10.2014.datum odluke NNV: 28.11.2014.
Izveštajdatum: 20.07.2015.
Rad

66. Aleksandra Zafirovska, 1081/2009, I smer
Praćenje i ocenjivanje elemenata rada u kadrovskom informacionom sistemu proizvodnog preduzeća
mentor: Saša Malkov    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Nenad Mitić
Prijavadatum: 19.9.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.
Izveštajdatum: 02.10.2014.
Radodbrana: 10.10.2014.ocena: 10

65. Darko Pavlović, 1128/2011, R smer
Razvoj biblioteke matematičkih funkcija za projekat otvorenog koda Qlab
mentor: Miroslav Marić    komisija: Miodrag Živković, Vladimir Filipović
Prijavadatum: 17.09.2014.datum odluke NNV: 24.04.2015.

64. Srđan Terzić, 1054/2012, I smer
Strukture podataka za razvoj video igara
mentor: Miodrag Živković    komisija: Vladimir Filipović, Jelena Hadži Purić
Prijavadatum: 11.09.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.
Izveštajdatum: 21.9.2016.
Rad

63. Aleksandar Ćetković, 1033/2013, R smer
Mogućnosti korišćenja programskog jezika Skala u razvoju veb aplikacija
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Miroslav Marić
Prijavadatum: 09.09.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.
Izveštajdatum: 21. 09. 2017.

62. Miloš Šošić, 1012/2013, R smer
Heuristički pristup rešavanju problema minimalnpg kašnjenja
mentor: Zorica Stanimirović    komisija: Miodrag Živković, Miroslav Marić
Prijavadatum: 05.09.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.
Izveštajdatum: 03.10.2014.
Radodbrana: 09.10.2014.ocena: 10

61. Nikola Stanojević, 1064/2012, I smer
Algoritmi za pronalaženje najkraćeg puta u video igrama
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Jelena Hadži Purić
Prijavadatum: 05.09.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.
Izveštajdatum: 16.08.2017.
Rad

60. Miloš Jordanski, 1041/2013, R smer
Rešavanje problema uspostavljanja uslužnih objekata primenom heurističkih metoda
mentor: Miroslav Marić    komisija: Dušan Tošić, Zorica Stanimirović
Prijavadatum: 03.09.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.
Izveštajdatum: 03.10.2014.
Radodbrana: 10.10.2014.ocena: 10

59. Slobodan Marković, 1039/2009, I smer
Hamiltonovi ciklusi u srednjem grafu hiperkocke
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Saša Malkov
Prijavadatum: 03.09.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.

58. Dragan Đurđević, 1059/2012, I smer
Poređenje egzaktnih i metaheurističkih metoda za rešavanje nekih optimizacionih problema
mentor: Filip Marić    komisija: Predrag Janičić, Miroslav Marić
Prijavadatum: 27.08.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.
Izveštajdatum: 18.10.2014.
Radodbrana: 28.10.2014.ocena: 10

57. Aleksandra Zalad-Gajić, 1193/2011, R smer
Analiza izvodljivosti implementacije osnovne bankarske aplikacije Temenos T24+
mentor: Saša Malkov    komisija: Nenad Mitić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 18.08.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.
Izveštajdatum: 26.09.2014.
Radodbrana: 10.10.2014.ocena: 10

56. Jana Gudurić, 1014/2009, I smer
Algoritmi za generisanje permutacija i kombinacija
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 01.08.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.
Izveštajdatum: 19.09.2017.
Rad

55. Gojko Gojković, 1019/2013, L smer
Pogodnosti uvođenja programskog jezika Pajton u sistem obrazovanja
mentor: Miroslav Marić    komisija: Dušan Tošić, Vladimir Filipović
Prijavadatum: 28.07.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.

54. Sanja Petrović, 1110/2012, I smer
Realizacija veb aplikacije za kreiranje rasporeda časova upotrebom RichFaces i EJB (Enterprise Java Beans) okruženja
mentor: Filip Marić    komisija: Dušan Tošić, Vladimir Filipović
Prijavadatum: 29.06.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.
Izveštajdatum: 19.09.2017.
Rad

53. Dušan DŽamić , 1018/2013, R smer
Rešavanje problema raspoređivanja poslova u višefaznoj proizvodnji sa paralelnim mašinama primenom hibridnih metaheurističkih metoda
mentor: Miroslav Marić    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Zorica Stanimirović
Prijavadatum: 26.06.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.
Izveštajdatum: 02.10.2014.
Radodbrana: 09.10.2014.ocena: 10

52. Kristina Stefanović, 1008/2012, I smer
Razmatranje nerelacionih karakteristika SUBP MariaDB na primeru razvoja veb aplikacije za razmenu poruka i dokumenata
mentor: Saša Malkov    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Nenad Mitić
Prijavadatum: 21.06.2014.datum odluke NNV: 22.09.2014.
Izveštajdatum: 20.09.2018.
Rad

51. Radmila Sekulić, 1021/2013, R smer
Programski okvir za testiranje nedeterminističkih metaheuristika
mentor: Milan Tuba    komisija: Miodrag Živković, Vladimir Filipović
Prijavadatum*: 12.06.2014.datum odluke NNV: 20.06.2014.

50. Saša Petrović, 1089/2013, L smer
Elektronske lekcije o rekurziji u programskom jeziku Pajton
mentor: Miroslav Marić    komisija: Vladimir Filipović, Sana Stojanović
Prijavadatum: 10.06.2014.datum odluke NNV: 20.06.2014.

49. Gerawork Aynekulu, 1004/2012, I smer
Predlog poboljšanja korišćenja etiopskog pravopisa kreiranjem standardizovane virtualne tastature
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Saša Malkov
Prijavadatum*: 25.05.2014.datum odluke NNV: 20.06.2014.
Izveštajdatum: 22.09.2016.
Rad

48. Danica Milić, 1145/2011, I smer
CEO optimizacija i faktori rangiranja veb lokacija
mentor: Gordana Pavlović-Lažetić    komisija: Filip Marić, Miroslav Marić
Prijavadatum*: 21.05.2014.datum odluke NNV: 20.06.2014.
Izveštajdatum: 22.06.2015.
Rad

47. Miloš Kralj, 1042/2009, I smer
Alati i pristup rešavanju problema curenja memorije u JavaScript aplikacijama
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Saša Malkov
Prijavadatum*: 20.05.2014.datum odluke NNV: 20.06.2014.
Izveštaj
Rad

46. Andrija Đurišić, 1150/2012
Implementacija i evaluacija tehnika klasifikacije teksta zasnovanih na Bajesovoj teoremi
mentor: Filip Marić    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Jelena Graovac
Prijavadatum: 19.05.2014.datum odluke NNV: 20.06.2014.
Izveštajdatum: 17.11.2014.
Radodbrana: 11.12.2014.ocena: 10

45. Nikola Stanković, 1022/2012, I smer
SQL/XML i XQuery upitni jezici za rad sa XML tipom podataka u RSUBP DB2
mentor: Nenad Mitić    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Saša Malkov
Prijavadatum*: 16.05.2014.datum odluke NNV: 20.06.2014.
Izveštajdatum: 17.09.2017.
Rad

44. Mina Aleksandra Konaković, 1143/2013, R smer
Stohastičke kontekst slobodne gramatike i primene
mentor: Gordana Pavlović-Lažetić    komisija: Mladen Nikolić, Miloš Beljanski
Prijavadatum*: 13.05.2014.datum odluke NNV: 20.06.2014.
Izveštajdatum: 11.08.2014.
Radodbrana: 20.08.2014.ocena: 10

43. Duško Višić, 1153/2010, R smer
Zavisnost brzine klasterovanja metodom K - sredina od broja procesora
mentor: Filip Marić    komisija: Mladen Nikolić, Predrag Janičić
Prijavadatum: 12.05.2014.datum odluke NNV: 20.06.2014.

42. Igor Petković, 1022/2011, I smer
Navigacija i planiranje putanje autonomnog mobilnog robota
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Saša Malkov
Prijavadatum*: 12.05.2014.datum odluke NNV: 20.06.2014.
Izveštajdatum: 28.05.2018.
Rad

41. Igor Ilić, 1056/2011, L smer
Primena programskog jezika Python u realizaciji algoritama za rangiranje veb stranica
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Miroslav Marić
Prijavadatum: 09.05.2014.datum odluke NNV: 20.06.2014.

40. Martin Hofer, 1012/2011, I smer
Kriptoanaliza algoritama A5/2
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 23.04.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.
Izveštajdatum: 21.09.2016.
Rad

39. Sava Gavran, 1036/2012, I smer
Veštačke neuronske mreže u istraživanju podataka: pregled i primena
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 23.04.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.
Izveštajdatum: 22.01.2016
Rad

38. Uroš Mihailović, 1026/2012, I smer
Kerneli u klasifikaciji metodom podržavajućih vektora
mentor: Nenad Mitić    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Saša Malkov
Prijavadatum: 23.04.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.

37. Senad Ibraimoski, 1044/2012, I smer
Konstrukcije Adamovih matrica
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Filip Marić
Prijavadatum: 22.04.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.
Izveštajdatum: 21.11.2015.
Rad

36. Jovana Radulović, 1104/2013, R smer
Analiza izlaznog niza generatora RC4
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Mladen Nikolić, Danko Jocić
Prijavadatum: 22.04.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.
Izveštajdatum: 07.07.2015.
Rad

35. Ivana Medić, 1124/2013, R smer
Uslovna slučajna polja i primena na rastavljanje reči na kraju reda u srpskom jeziku
mentor: Gordana Pavlović-Lažetić    komisija: Duško Vitas, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 22.04.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014. (u izveštaju 09.05.2014.)
Izveštajdatum: 16.09.2014.
Radodbrana: 26.09.2014.ocena: 10

34. Aleksandra Arisić, 1025/2013, R smer
Napad na šifru RC4 u okviru protokola WEP
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Filip Marić
Prijavadatum: 22.04.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.
Izveštajdatum: 19.09.2014.
Radodbrana: 23.09.2014.ocena: 10

33. Ivana Filipović, 1039/2013, L smer
Elektronske lekcije o naredbama grananja i ciklusima u programskom jeziku C#
mentor: Miroslav Marić    komisija: Vladimir Filipović, Sana Stojanović
Prijavadatum: 15.04.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.

32. Maja Mihajlović, 1026/2013, L smer
Objektno orijentisana paradigma u programskom jeziku Pajton
mentor: Miroslav Marić    komisija: Vladimir Filipović, Sana Stojanović
Prijavadatum: 10.04.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.

31. Milan Josifović, 1081/2013, L smer
Tipovi i strukture podataka u programskom jeziku Pajton
mentor: Miroslav Marić    komisija: Vladimir Filipović, Sana Stojanović
Prijavadatum: 10.04.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.

30. Dragoslav Stojčić, 1005/2012, I smer
Implementacija automatskih strategija u video igrama zasnovanih na evolutivnim algoritmima
mentor: Filip Marić    komisija: Miroslav Marić, Dušan Tošić
Prijavadatum: 04.04.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.
Izveštajdatum: 01.10.2015.
Rad

29. Vuk Petković, 1064/2013, R smer
Mogućnost primene masivno paralelnog izračunavanja u implementaciji Monte Karlo simulacija
mentor: Saša Malkov    komisija: Miodrag Živković, Filip Marić
Prijavadatum: 31.03.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.
Izveštajdatum: 03.10.2014.
Radodbrana: 10.10.2014.ocena: 10

28. Ivan Merdović, 1038/2010, I smer
Alat za vizualizaciju geoprostornih podataka na Vebu
mentor: Saša Malkov    komisija: Nenad Mitić, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 31.03.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.
Izveštajdatum: 12.09.2014.
Rad

27. Milos Martinović, 1040/2013, R smer
Kriptoanaliza šifre E0
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Saša Malkov
Prijavadatum: 26.03.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.
Izveštajdatum: 04.05.2016.
Rad

26. Lazar Radovanović, 1020/2010, I smer
Sistem android i njegovo prilagođavanje
mentor: Filip Marić    komisija: Saša Malkov, Miroslav Marić
Prijavadatum odluke NNV: 21.03.2014.

25. Ivana Duškić, 1037/2011, R smer
Alati za objektno­relaciono preslikavanje Entity Framework i Hibernate i njihovo poređenje
mentor: Nenad Mitić    komisija: Dušan Tošić, Saša Malkov
Prijavadatum odluke NNV: 21.03.2014.
Izveštajdatum: 21.09.2014.
Radodbrana: 29.09.2014.ocena: 10

24. Aljoša Šljuka, 1127/2012, R smer
Novi pristup konstrukciji Veb aplikacija
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Saša Malkov
Prijavadatum odluke NNV: 21.03.2014.
Izveštaj
Radodbrana: 22.09.2014.ocena: 10

23. Dejan Živković, 1032/2013, R smer
Simulacija razvoja grada
mentor: Miodrag Živković    komisija: Mladen Nikolić, Saša Malkov
Prijavadatum: 20.03.2014.datum odluke NNV: 30.05.2014.
Izveštajdatum: 19.05.2015.
Radodbrana: 19.06.2015.ocena: 10

22. Dejan Popović, 1159/2013, R smer
Primena “Sring” i “Hibernate” tehnologija za kreiranje Web aplikacija
mentor: Dušan Tošić    komisija: Nenad Mitić, Miroslav Marić
Prijavadatum: 18.03.2014.

21. Ksenija Grujić-Petrovič, 1060/2013, R smer
Karakteristika i upotreba Raspberry Pi računara
mentor: Nenad Mitić    komisija: Dušan Tošić, Saša Malkov
Prijavadatum: 10.03.2014datum odluke NNV: 21.03.2014.
Izveštajdatum: 21.09.2014.
Radodbrana: 29.09.2014.ocena: 10

20. Ivan Grujičić, 1086/2012, I smer
Primena istraživanja podataka na određivanje karakteristika pozicija epitopa u proteinima
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Mirjana Pavlović (IOFH)
Prijavadatum: 10.03.2014datum odluke NNV: 21.03.2014.
Izveštajdatum: 03.10.2014.
Radodbrana: 10.10.2014.ocena: 10

19. Slobodan Vojvodić, 1126/2013, R smer
Određivanje pravila pridruživanja između pojavljivanja karakterističnih niski u tumorskim antigenima
mentor: Nenad Mitić    komisija: Saša Malkov, Mirjana Pavlović (IOFH)
Prijavadatum: 07.03.2014.datum odluke NNV: 21.03.2014.
Izveštajdatum: 25.09.2016.
Rad

18. Vladimir Milošević, 1013/2010, I smer
Modelovanje android aplikacije korićšenjem projektovanih i arhitekturalnih uzoraka na android platformi
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Jelena Hadži-Purić, Miroslav Marić
Prijavadatum: 05.03.2014.datum odluke NNV: 21.03.2014.
Izveštaj
Radodbrana: 09.04.2014.ocena: 10

17. Nebojša Perić, 1024/2013, R smer
Neke primene teorije fazi skupova i fazi logike u procesiranju slika
mentor: Aleksandar Jovanović    komisija: Aleksandar Perović, Miroslav Marić
Prijavadatum: 29.01.2014.datum odluke NNV: 21.03.2014.
Izveštajdatum: 10.07.2014.
Radodbrana: 08.09.2014.ocena: 10

16. Danijela Stamenković, 1045/2012, L smer
Elektronski kurs informatike za prvi razred gimnazije
mentor: Miroslav Marić    komisija: Vladimir Filipović, Sana Stojanović
Prijavadatum: 25.11.2013.datum odluke NNV: 14.02.2014.

15. Jovica Topaloski, 1019/2011, I smer
Kombinacija binarnog uređenog stabla i hipa
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Saša Malkov
Prijavadatum: 25.11.2013.datum odluke NNV: 14.02.2014.
Izveštajdatum: 19.09.2017.
Rad

14. Marija Radulović, 1030/2012, L smer
Elektronski kurs MS Word za srednju školu
mentor: Miroslav Marić    komisija: Dušan Tošić, Vladimir Filipović
Prijavadatum: 18.11.2013.datum odluke NNV: 14.02.2014.

13. Vladimir Kaplarević, 1038/2013, R smer
Primena specijalnih svojstava HTML5 u razvoju veb i Android aplikacije
mentor: Dušan Tošić    komisija: Vladimir Filipović, Filip Marić
Prijavadatum: 14.11.2013.datum odluke NNV: 14.02.2014.

12. Miloš Perić, 1014/2012, R smer
Rešavanje lokacijskog problema ograničenih kapaciteta sa modularnim vezama korišćenjem memetskog algoritma
mentor: Zorica Stanimirović    komisija: Miodrag Živković, Miroslav Marić
Prijavadatum: 27.05.2013.datum odluke NNV: 07.06.2013.
Izveštajdatum: 29.09.2015.
Rad

11. Kosana Protić, 1047/2012, R smer
Analiza uticaja operatora ukrštanja na performanse genetskog algoritma za rešavanje prostog lokacijskog problema
mentor: Zorica Stanimirović    komisija: Dušan Tošić, Miroslav Marić
Prijavadatum: 27.05.2013.datum odluke NNV: 07.06.2013.
Izveštajdatum: 02.10.2015.
Rad

10. Saša Pršić, 1011/2011, I smer
Blumov filter za p2p mreže
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Saša Malkov
Prijavadatum: 27.05.2013.datum odluke NNV: 21.06.2013.
Izveštajdatum: 07.07.2015.
Rad

9. Slaviša Božović, 1014/2011, I smer
Sufiksni nizovi
mentor: Miodrag Živković    komisija: Filip Marić, Saša Malkov
Prijavadatum: 30.04.2013.datum odluke NNV: 21.06.2013.
Izveštajdatum: 02.10.2015.
Rad

8. Bojana Zečević, 1108/2011, R smer
REST servisi u Javi i njihova primena u aplikaciji telekomunikacionog operatera
mentor: Vladimir Filipović    komisija: Dušan Tošić, Saša Malkov
Prijavadatum: 15.04.2013.datum odluke NNV: 07.06.2013.
Izveštaj
Rad

7. Irena Pajević, 1107/2011, R smer
Obezbeđivanje komunikacije veb aplikacije korišćenjem SQL upita i razvoj aplikacije za elektronsko poslovanje
mentor: Dušan Tošić    komisija: Gordana Pavlović-Lažetić, Filip Marić
Prijavadatum: 21.03.2013.datum odluke NNV: 21.06.2013.
Izveštajdatum: 01.10.2015.
Rad

6. Dejan Mitrović, 1092/2010, I smer
Kontrola autonomnog vozila u virtuelnom saobraćajnom okruženju
mentor: Predrag Janičić    komisija: Miodrag Živković, Mladen Nikolić
Prijavadatum: 8.11.2012.datum odluke NNV: 30.11.2012.
Izveštajdatum: 23.06.2015.
Rad

5. Tamara Trifunović, 1026/2011, R smer
Mersenovi prosti brojevi
mentor: Miodrag Živković    komisija: Žarko Mijajlović, Predrag Janičić
Prijavadatum: 12.10.2012.datum odluke NNV: 30.11.2012.
Izveštajdatum: 19.05.2015.
Rad

4. Jelene Nikolić, 1025/2011, R smer
Korisnički veb servisi na platformi Android
mentor: Dušan Tošić    komisija: Nenad Mitić, Filip Marić
Prijavadatum: 19.09.2012.datum odluke NNV: 14.12.2012.
Izveštajdatum: 02.10.2015.
Rad

3. Đorđe Kalanj, 1029/2010, I smer
Primena tehnologije CUDA u pravljenju de Brujinovog grafa
mentor: Saša Malkov    komisija: Miodrag Živković, Nenad Mitić
Prijavadatum: 23.09.2011.datum odluke NNV: 30.09.2011.
Izveštajdatum: 29.09.2015.
Rad

2. Snežana Perović (Sarić), 1035/2009, I smer
Predstavljanje Bulovih funkcija binarnim dijagramima odlučivanja
mentor: Miodrag Živković    komisija: Predrag Janičić, Filip Marić
Prijavadatum: 03.06.2011.datum odluke NNV: 30.09.2011.
Izveštajdatum: 22.09.2015.
Rad

1. Miloš Vojinović, 1070/2009, I smer
Projekat i prototip sistema za podršku organizovanja naučnih i stručnih skupova
mentor: Saša Malkov    komisija: Žarko Mijajlović, Nenad Mitić
Prijavadatum: 01.10.2010.datum odluke NNV: 26.11.2010.
Izveštajdatum: 29.09.2015.
Rad