Katedra za

Računarstvo i informatiku

Prijatelji Katedre

Dosadašnji modeli saradnje sa privredom koji su ostvareni sa Katedrom:Sledeće kompanije su studentima Matematičkog fakulteta držale stručne kurseve (koji su činili deo studija):

Sledeće kompanije su obezbedile stipendije za studente Matematičkog fakulteta:Apis Velsera

Sledeće kompanije su nagradile najuspešnije takmičare na informatičkom i matematičkom takmičenju MATF 2019++:

Sledeće kompanije su nagradile najuspešnije takmičare na informatičkom i matematičkom takmičenju MATF 2018++:

Sledeće kompanije su nagradile najuspešnije takmičare na informatičkom i matematičkom takmičenju MATF 2017++:

Sledeće kompanije su nagradile najuspešnije takmičare na informatičkom i matematičkom takmičenju MATF 2016++:

Sledeće kompanije su nagradile najuspešnije takmičare na informatičkom i matematičkom takmičenju MATF 2016:

Sledeće kompanije su nagradile najuspešnije takmičare na informatičkom i matematičkom takmičenju MATF Challenge 2015:

Sledeće kompanije su podržale naučne skupove organizovane od strane Matematičkog fakulteta i članova Katedre za računarstvo i informatiku:

Sledeće kompanije su obezbedile besplatno učešće studentima MatF-a na konferencijama:

Sledeće kompanije su na Matematičkom fakultetu održale radionice za studente:

Sledeće kompanije su na Matematičkom fakultetu predstavile svoj rad u okviru stručnih tribina:

Sledeće kompanije su dale svoje predloge tema za master radove i pratiće njihovu realizaciju:

Sledeće kompanije su održale gostujuća predavanja u okviru standardnih predmeta na Matematičkom fakultetu: