Katedra za

Računarstvo i informatiku

Nagrada "Nedeljko Parezanović"

Počev od 2017. godine, Katedra za računarstvo i informatiku svake akademske godine dodeljuje nagradu “Nedeljko Parezanović” najuspešnijim studentima koji su diplomirali na Matematičkom fakultetu u toku protekle akademske godine na nekom od informatičkih studijskih programa/modula. Po pravilu, svake godine nagrađuje se jedan ili dvoje studenata, a izuzetno nagrada može biti dodeljena i većem broju studenata.

Nagrada nosi naziv “Nedeljko Parezanović”, u čast profesora u penziji Nedeljka Parezanovića, prvog nastavnika računarstva i informatike na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i jednog od pionira računarstva u Srbiji i tadašnjoj Jugoslaviji.

Dobitnici nagrade "Nedeljko Parezanović" su:

2016/2017: Marinela Parović i Milana Kovačević

Nagrada Nedeljko Parezanovic, 2017
Nedeljko Parezanović, Marinela Parović, Nenad Mitić
Nagrada Nedeljko Parezanovic, 2017
Nedeljko Parezanović, Milana Kovačević, Nenad Mitić

2017/2018: Milan Čugurović

Nagrada Nedeljko Parezanovic, 2018
Nedeljko Parezanović, Milan Čugurović, Nenad Mitić

2018/2019: Jelena Mrdak, Stefan Kapunac i Filip Vidojević

Nagrada Nedeljko Parezanovic, 2019
Nedeljko Parezanović, Jelena Mrdak, Nenad Mitić
Nagrada Nedeljko Parezanovic, 2019
Nedeljko Parezanović, Stefan Kapunac, Nenad Mitić
Nagrada Nedeljko Parezanovic, 2019
Nedeljko Parezanović, Filip Vidojević, Nenad Mitić

2019/2020: Jovan Milenković, Ognjen Milinković i Momir Adžemović

2020/2021: Kosta Grujčić, Vladimir Vuksanović i Nikolina Kuprešanin