Katedra za

Računarstvo i informatiku

Nagrada "Nedeljko Parezanović"

Počev od 2017. godine, Katedra za računarstvo i informatiku svake akademske godine dodeljuje nagradu “Nedeljko Parezanović” najuspešnijim studentima koji su diplomirali na Matematičkom fakultetu u toku protekle akademske godine na nekom od informatičkih studijskih programa/modula. Po pravilu, svake godine nagrađuje se jedan ili dvoje studenata, a izuzetno nagrada može biti dodeljena i većem broju studenata.

Nagrada nosi naziv “Nedeljko Parezanović”, u čast profesora u penziji Nedeljka Parezanovića, prvog nastavnika računarstva i informatike na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i jednog od pionira računarstva u Srbiji i tadašnjoj Jugoslaviji.