Katedra za

Računarstvo i informatiku

Grupa za bioinformatiku

Grupa za bioinformatiku se bavi istraživanjima u oblasti razvoja i primene računarskih metoda u istraživanjima u biologiji, medicini i drugim povezanim naukama. Najvažnije oblasti istraživanja su analize proteinskih i genskih sekvenci, prediktivni modeli strukture i funkcije proteina, analiza strukture i uređenosti proteina u različitim organizmima, ekstrakcija informacija iz tekstova i njihova integracija sa postojećim bioinformatičkim bazama podataka, uporedne analize prikupljenih podataka o genotipskim, fenotipskim i sredinskim karakteristikama organizama, primena metoda istraživanja podataka na velike skupove bioinformatičkih podataka i drugo.

Detaljne informacije o radu grupe dostupne su na sledećoj adresi