Katedra za

Računarstvo i informatiku

Informacije za IT kompanije

Modeli saradnje Katedre za računarstvo i informatiku sa IT kompanijama

Kontakt:

it@matf.bg.ac.rs

Anketa za IT kompanije

IT@MatF - Predstavljanje IT kompanija, 25.5.2019.

Dvadeset pet IT kompanija - prijatelja Katedre za računarstvo i informatiku predstavile su studentima Matematičkog fakulteta svoj rad, stručne prakse, stipendije, kurseve, poslove itd. (25.5.2019.):

Slajdovi sa predstavljanja

IT@MatF - Predstavljanje IT kompanija, 26.5.2018.

Dvadeset dve IT kompanije - prijatelja Katedre za računarstvo i informatiku predstavile su studentima Matematičkog fakulteta svoj rad, stručne prakse, stipendije, kurseve, poslove itd. (26.5.2018.):

Slajdovi sa predstavljanja

IT@MatF - Predstavljanje IT kompanija, 27.5.2017.

Devetnaest IT kompanija - prijatelja Katedre za računarstvo i informatiku predstavilo je studentima Matematičkog fakulteta svoj rad, stručne prakse, stipendije, kurseve, poslove itd. (27.5.2017.):

Slajdovi sa predstavljanja

Predstavljanje IT kompanija, 27. 5. 2016.

Šesnaest IT kompanija - prijatelja Katedre za računarstvo i informatiku predstavilo je studentima Matematičkog fakulteta svoj rad, stručne prakse, stipendije, kurseve, poslove itd. (27. 5. 2016.):

Slajdovi sa predstavljanja

Predstavljanje IT kompanija, 29. 5. 2015.

Jedanaest IT kompanija - prijatelja Katedre za računarstvo i informatiku predstavilo je studentima Matematičkog fakulteta svoj rad, stručne prakse, stipendije, kurseve, poslove itd. (29. 5. 2015.):

prikaz sastanka, iz studentskog ugla

Galerija fotografija

Sastanak Katedre i IT kompanija, 5. 2. 2015.

Sastanak Katedre za računarstvo i informatiku sa predstavnicima četrdeset i dve IT kompanije (5. 2. 2015.)

slajdovi sa sastanka

prikaz sastanka, iz studentskog ugla

Galerija fotografija