Katedra za

Računarstvo i informatiku

Teme za master radove

Razmislite šta želite da radite, javite se odgovarajućem profesoru, formulišite temu i ispratite korake sa strane sa internim pravilnicima. Obim i primere prijavljenih i odbranjenih teza pogledajte ovde. Ako nemate ideju, izaberite mentora i on će Vam on ponuditi neku odgovarajuću temu.