Katedra za

Računarstvo i informatiku

Grupa za matematičku optimizaciju:

Grupa istraživača sa Matematičkog fakulteta postigla je značajne uspehe u istraživanju i primeni matematičke optimizacije. Osnovna dva pristupa optimizaciji su egzaktni i metaheuristički pristup. Egzaktno rešavanje problema se prvenstveno postiže implementacijom matematičkog modela u nekom od najpoznatijih savremenih univerzalnih rešavača kao što su CPLEX, GUROBI ili popularni SAT rešavači. Za pojedine probleme razvijeni su i specifični egzaktni rešavači korišćenjem branch-and-bound metode ili metode particionisanja modela (kreiranjem nadmodela i podmodela). Za probleme velike kompleksnosti uglavnom se koriste metaheurističke metode koje se dele na populacione (genetski algoritam, metaheuristika zasnovana na elektromagnetizmu, metoda mravlje kolonije, metoda roja čestica, itd.) i metode lokalne pretrage (metoda promenljivih okolina, tabu pretraga, metoda simuliranog kaljenja, itd.). Kombinovanjem više navedenih metoda, bilo egzaktnih, bilo metaheurstičkih, dobijaju se hibridni metodi koji su se često u praksi pokazali najefikasnijima. U cilju povećanja performansi moguće je primeniti paralelizaciju implementiranog programa. Neka od rešenja su do sada primenjena za rešavanje problema u građevinarstvu (optimalna iskorišćenost građevinskih sirovina i optimalan dinamički plan izgradnje), za rešavanje transportnih problema (optimalan plan obilaska datih lokacija vozilom, sa datim vremenskim okvirom za posetu svakoj lokaciji, uz minimalan utrošak goriva), za rešavanje problema železnica (optimalan red vožnje) i za rešavanje problema brzog prenosa velikih dokumenata (optimizacija internet protokola za prenos velikih podataka u filmskoj industriji).

Neke informacije o radu ove grupe dostupne su na adresi