Katedra za

Računarstvo i informatiku

Grupa za automatsko rezonovanje:

Grupa za automatsko rezonovanje (ARGO) bavi se automatskim i interaktivnim dokazivanjem teorema, kako u domenu čiste matematike, tako i u domenu formalne verifikacije algoritama i softvera. Grupa se bavi različitim oblastima automatskog rezonovanja, a najvažnija polja delovanja su joj SAT, SMT i CSP rešavači i njihova primena (pre svega u problemima raspoređivanja i verifikaciji), koherentna logika, automatsko rezonovanje u geometriji (automatsko i interaktivno dokazivanje geometrijskih teorema i automatsko rešavanje konstruktivnih problema), primene procedura odlučivanja, fenomen faznog prelaska i drugi problemi koji povezuju automatsko rezonovanje sa kompleksnošću, kriptografijom, ali i sa mašinskim učenjem i istraživanjem podataka.

Detaljne informacije o radu grupe dostupne su na sledećoj strani